Popular Posts

What’s Hot

 

देवा तुझ्या गाभाऱ्याला | Deva Tujhya Gabharyala | Duniyadari | Sai, Swwapnil, Ankush | Amitraj - Adarsh Shinde, Kirti Killedar Lyrics

देवा तुझ्या गाभाऱ्याला | Deva Tujhya Gabharyala | Duniyadari | Sai, Swwapnil, Ankush | Amitraj - Adarsh Shinde, Kirti Killedar Lyrics in marathi
Singer Adarsh Shinde, Kirti Killedar
Music Amitraj
Song Writer Mandar CholkarDeva Tujhya Gabharyala Lyrics in marathi 


देवा तुझ्या गाभाऱ्याला उंबराच नाही
सांग कुठं ठेऊ माथा कळंनाच काही
देवा कुठं शोधू तुला मला सांग ना
प्रेम केलं एवढाच माझा रे गुन्हा
देवा काळजाची हाक ऐक एकदा तरी…
माझ्या ह्या जीवाची आग लागू दे तुझ्या उरी…

आरपार काळजात का दिलास घाव तू
दगडाच्या काळजाचा दगडाचा देव तू
का कधी कुठे स्वप्न विरले, प्रेम हरले…X2
स्वप्न माझे आज नव्याने खुलले
अर्थ सारे स्पर्शाने उलगडले
आरपार काळजात का दिलास घाव तू
दगडाच्या काळजाचा दगडाचा देव तू
देवा काळजाची हाक ऐक एकदा तरी…
माझ्या ह्या जीवाची आग लागू दे तुझ्या उरी…

का रे तडफड ही ह्या काळजा मधी
घुसमट तुझी रे होते का कधी
माणसाचा तू जल्म घे,
डाव जो मांडला मोडू दे
का हात सुटले, श्वास मिटले, ठेच लागे
उत्तरांना प्रश्न कसे हे पडले
अंतरांचे अंतर कसे ना कळले
देवा काळजाची हाक ऐक एकदा तरी…
माझ्या ह्या जीवाची आग लागू दे तुझ्या उरी…
आरपार काळजात का दिलास घाव तू
दगडाच्या काळजाचा दगडाचा देव तू


Deva Tujhya Gabharyala  Lyrics in hindi 


Deva Tujhya Gabhalyala Umbrach Nahi
Song Kuthum Theu Matha Kannach Kahi
Deva Kuthum Shodhu Tula Mala Song Na
Prem kelen avadhach majha re gunha
Deva kajachi hawk once in a while…
Majya hya jivachi fire lag de tujya uri…

Across Kajaat's comfort wound you
dagdachya kaळjacha dagdacha god tu
Rarely, Prem Harle…X2
My dream opened today
meaning all touch
Across Kajaat's comfort wound you
dagdachya kaळjacha dagdacha god tu
Deva kajachi hawk once in a while…
Majya hya jivachi fire lag de tujya uri…

Ka re tadfad hi hya kala ja madhi
Ghummat Tujhi Re Hote Ka Kadhi
Manasacha you are jealous,
daw jo mandala modu de
The hand of the hand, the breath is lost, the pain will lag
How did you answer the question?
How not to know the difference
Deva kajachi hawk one way or another…
Majya hya jivachi fire lag de tujya uri…
Across Kajaat's comfort wound you
dagdachya kaळjacha dagdacha god tu

SingerAdarsh Shinde, Kirti Killedar
MusicAmitraj
Song WriterMandar Cholkar

देवा तुझ्या गाभाऱ्याला | Deva Tujhya Gabharyala | Duniyadari | Sai, Swwapnil, Ankush | Amitraj - Adarsh Shinde, Kirti Killedar Lyrics in marathi

 

देवा तुझ्या गाभाऱ्याला | Deva Tujhya Gabharyala | Duniyadari | Sai, Swwapnil, Ankush | Amitraj - Adarsh Shinde, Kirti Killedar Lyrics

देवा तुझ्या गाभाऱ्याला | Deva Tujhya Gabharyala | Duniyadari | Sai, Swwapnil, Ankush | Amitraj - Adarsh Shinde, Kirti Killedar Lyrics in marathi
Singer Adarsh Shinde, Kirti Killedar
Music Amitraj
Song Writer Mandar CholkarDeva Tujhya Gabharyala Lyrics in marathi 


देवा तुझ्या गाभाऱ्याला उंबराच नाही
सांग कुठं ठेऊ माथा कळंनाच काही
देवा कुठं शोधू तुला मला सांग ना
प्रेम केलं एवढाच माझा रे गुन्हा
देवा काळजाची हाक ऐक एकदा तरी…
माझ्या ह्या जीवाची आग लागू दे तुझ्या उरी…

आरपार काळजात का दिलास घाव तू
दगडाच्या काळजाचा दगडाचा देव तू
का कधी कुठे स्वप्न विरले, प्रेम हरले…X2
स्वप्न माझे आज नव्याने खुलले
अर्थ सारे स्पर्शाने उलगडले
आरपार काळजात का दिलास घाव तू
दगडाच्या काळजाचा दगडाचा देव तू
देवा काळजाची हाक ऐक एकदा तरी…
माझ्या ह्या जीवाची आग लागू दे तुझ्या उरी…

का रे तडफड ही ह्या काळजा मधी
घुसमट तुझी रे होते का कधी
माणसाचा तू जल्म घे,
डाव जो मांडला मोडू दे
का हात सुटले, श्वास मिटले, ठेच लागे
उत्तरांना प्रश्न कसे हे पडले
अंतरांचे अंतर कसे ना कळले
देवा काळजाची हाक ऐक एकदा तरी…
माझ्या ह्या जीवाची आग लागू दे तुझ्या उरी…
आरपार काळजात का दिलास घाव तू
दगडाच्या काळजाचा दगडाचा देव तू


Deva Tujhya Gabharyala  Lyrics in hindi 


Deva Tujhya Gabhalyala Umbrach Nahi
Song Kuthum Theu Matha Kannach Kahi
Deva Kuthum Shodhu Tula Mala Song Na
Prem kelen avadhach majha re gunha
Deva kajachi hawk once in a while…
Majya hya jivachi fire lag de tujya uri…

Across Kajaat's comfort wound you
dagdachya kaळjacha dagdacha god tu
Rarely, Prem Harle…X2
My dream opened today
meaning all touch
Across Kajaat's comfort wound you
dagdachya kaळjacha dagdacha god tu
Deva kajachi hawk once in a while…
Majya hya jivachi fire lag de tujya uri…

Ka re tadfad hi hya kala ja madhi
Ghummat Tujhi Re Hote Ka Kadhi
Manasacha you are jealous,
daw jo mandala modu de
The hand of the hand, the breath is lost, the pain will lag
How did you answer the question?
How not to know the difference
Deva kajachi hawk one way or another…
Majya hya jivachi fire lag de tujya uri…
Across Kajaat's comfort wound you
dagdachya kaळjacha dagdacha god tu

SingerAdarsh Shinde, Kirti Killedar
MusicAmitraj
Song WriterMandar CholkarVaat Disu De | Jaundya Na Balasaheb | Ajay Gogavale & Yogita Godbole | Ajay - Atul - Ajay Gogavale & Yogita Godbole Lyrics

Vaat Disu De | Jaundya Na Balasaheb | Ajay Gogavale & Yogita Godbole | Ajay - Atul - Ajay Gogavale & Yogita Godbole Lyrics in  marathi
Singer Ajay Gogavale & Yogita Godbole
Music Ajay-Atul
Song Writer ROOH


Vaat Disu De in marathi 

वाट दिसू दे गा देवा वाट दिसू दे
वाट दिसू दे गा देवा वाट दिसू दे
वाट दिसू दे गा देवा गाठ सुटू दे

संग सोबतीची साथ
मग दिवाभीत रात
आज पहाटंच्या पावलाला
श्वास फुटू दे

हिरव्या दाण्याचं दान दिलं त्यानं
वसाडाचं रान झालं जी
आरं मातीच्या पोटात आस्मानच बळ
माऊलीची लाज राख जी
या मिणमिणत्या दिव्याला तू साकडं घाल
या तळमळत्या जीवाला दे जाणीव होऊन
दे धगधगत्या इखाऱ्याला मायेची ओल
या रखरखत्या भुईला दे घामाचं मोल

केली निंदनी पेरनी
उधळून जिंदगानी
कुणब्याचं सारं रान
आबादान हसू दे

भल्याची पुण्याई उभी तुझ्या मागं
जरा निगुतीनं वाग जी
आरं ढळून इमान लागू नये डाग
दिल्या सबुदाला जाग जी
या सळसळत्या वादळाला आलं उधाण
या लखलखत्या आभाळाचं चांदणं न्यारं
या रगरगत्या उन्हानं चेतवलं भान
दे कोसळत्या पावसाची अनादि तान
मन शुद्ध निर्मळ सत्वाचा परिमळ
या अरुपाचं रूप आरशात दिसू दे

वाट दिसू दे गा देवा वाट दिसू दे
वाट दिसू दे गा देवा गाठ सुटू दे


Vaat Disu De Lyrics in English 


Waat disu de ga dewa waat disu de
Waat disu de ga dewa gaathh sutu de

Sng sobatichi saath
Mag diwaabhit raat
Aj pahaatnchya paawalaala
Shwaas futu de

Hirawya daanyaachn daan diln tyaann
Wasaadaachn raan jhaaln ji
Arn maatichya potaat asmaanach bal
Maaulichi laaj raakh ji
Ya minaminatya diwyaala tu saakadn ghaal
Ya talamalatya jiwaala de jaaniw houn
De dhagadhagatya ikhaऱyaala maayechi ol
Ya rakharakhatya bhuila de ghaamaachn mol

Keli nindani perani
Udhalun jindagaani
Kunabyaachn saarn raan
Abaadaan hasu de

Bhalyaachi punyaai ubhi tujhya maagn
Jara nigutinn waag ji
Arn dhalun imaan laagu naye daag
Dilya sabudaala jaag ji
Ya salasalatya waadalaala aln udhaan
Ya lakhalakhatya abhaalaachn chaandann nyaarn
Ya ragaragatya unhaann chetawaln bhaan
De kosalatya paawasaachi anaadi taan
Man shuddh nirmal satwaacha parimal
Ya arupaachn rup arashaat disu de

Waat disu de ga dewa waat disu de
Waat disu de ga dewa gaathh sutu de

SingerAjay Gogavale & Yogita Godbole
MusicAjay-Atul
Song WriterROOH

>

Vaat Disu De | Jaundya Na Balasaheb | Ajay Gogavale & Yogita Godbole | Ajay - Atul - Ajay Gogavale & Yogita Godbole Lyrics in marathi


Vaat Disu De | Jaundya Na Balasaheb | Ajay Gogavale & Yogita Godbole | Ajay - Atul - Ajay Gogavale & Yogita Godbole Lyrics

Vaat Disu De | Jaundya Na Balasaheb | Ajay Gogavale & Yogita Godbole | Ajay - Atul - Ajay Gogavale & Yogita Godbole Lyrics in  marathi
Singer Ajay Gogavale & Yogita Godbole
Music Ajay-Atul
Song Writer ROOH


Vaat Disu De in marathi 

वाट दिसू दे गा देवा वाट दिसू दे
वाट दिसू दे गा देवा वाट दिसू दे
वाट दिसू दे गा देवा गाठ सुटू दे

संग सोबतीची साथ
मग दिवाभीत रात
आज पहाटंच्या पावलाला
श्वास फुटू दे

हिरव्या दाण्याचं दान दिलं त्यानं
वसाडाचं रान झालं जी
आरं मातीच्या पोटात आस्मानच बळ
माऊलीची लाज राख जी
या मिणमिणत्या दिव्याला तू साकडं घाल
या तळमळत्या जीवाला दे जाणीव होऊन
दे धगधगत्या इखाऱ्याला मायेची ओल
या रखरखत्या भुईला दे घामाचं मोल

केली निंदनी पेरनी
उधळून जिंदगानी
कुणब्याचं सारं रान
आबादान हसू दे

भल्याची पुण्याई उभी तुझ्या मागं
जरा निगुतीनं वाग जी
आरं ढळून इमान लागू नये डाग
दिल्या सबुदाला जाग जी
या सळसळत्या वादळाला आलं उधाण
या लखलखत्या आभाळाचं चांदणं न्यारं
या रगरगत्या उन्हानं चेतवलं भान
दे कोसळत्या पावसाची अनादि तान
मन शुद्ध निर्मळ सत्वाचा परिमळ
या अरुपाचं रूप आरशात दिसू दे

वाट दिसू दे गा देवा वाट दिसू दे
वाट दिसू दे गा देवा गाठ सुटू दे


Vaat Disu De Lyrics in English 


Waat disu de ga dewa waat disu de
Waat disu de ga dewa gaathh sutu de

Sng sobatichi saath
Mag diwaabhit raat
Aj pahaatnchya paawalaala
Shwaas futu de

Hirawya daanyaachn daan diln tyaann
Wasaadaachn raan jhaaln ji
Arn maatichya potaat asmaanach bal
Maaulichi laaj raakh ji
Ya minaminatya diwyaala tu saakadn ghaal
Ya talamalatya jiwaala de jaaniw houn
De dhagadhagatya ikhaऱyaala maayechi ol
Ya rakharakhatya bhuila de ghaamaachn mol

Keli nindani perani
Udhalun jindagaani
Kunabyaachn saarn raan
Abaadaan hasu de

Bhalyaachi punyaai ubhi tujhya maagn
Jara nigutinn waag ji
Arn dhalun imaan laagu naye daag
Dilya sabudaala jaag ji
Ya salasalatya waadalaala aln udhaan
Ya lakhalakhatya abhaalaachn chaandann nyaarn
Ya ragaragatya unhaann chetawaln bhaan
De kosalatya paawasaachi anaadi taan
Man shuddh nirmal satwaacha parimal
Ya arupaachn rup arashaat disu de

Waat disu de ga dewa waat disu de
Waat disu de ga dewa gaathh sutu de

SingerAjay Gogavale & Yogita Godbole
MusicAjay-Atul
Song WriterROOH

>

 

Dil Melt Karda | Haseen Dillruba |Taapsee P,Vikrant M, Harshvardhan R| Amit T, Navraj, Nikhita - Navraj Hans , Nikhita Gandhi Lyrics

Dil Melt Karda | Haseen Dillruba |Taapsee P,Vikrant M, Harshvardhan R| Amit T, Navraj, Nikhita - Navraj Hans , Nikhita Gandhi Lyrics in hindi
Singer Navraj Hans , Nikhita Gandhi
Music Amit Trivedi
Song Writer Varun Grover

DIL MELT CARDA Lyrics


ऐ हाय हाय हाय
ऐ हाय हाय हाय
ओए होए हाय

आने जाने वाले सारे लेने लगे
नाम तेरा निंद में हम बने रहेंगे
मन में फेरारो रोचर फूट गया जी
हर माँ के जुगनू भडकने लागे
भडकने लगे हाय भडकने लागे

जले में आग लगाने के लिए नैन मील
ऐसी आग जले
दिल पिघल करदा

ओ नैन मील तो आग जले
ऐसी आग जले
दिल पिघल करदा

ओह थोड़ा सा ये नॉटी है
थोड़ा सा भोला
ओह मुंडा थोड़ा सा भोला ला ला ला

थोड़ा सा तो मेरा भी
तन मन है दोला
ओह दोला तन मन है दोला
आ आ आ

वैसा दिल पे लगा है
आके छोट ये कहि
पर हूं कंफ्यूज है ये
बंदा गर्म है या नहीं:
हॉट है या नहीं:

इधर चले कभी उधार चले
खुद से ही लड्डू ले
चान चान दिल बजदा

है बनी सिद्धि
है बनाना तेधा
ये जूथ भतेरा
हो हो ओह

है बनाना भोला
और बन्नी शतीरो
क्या बात की खतीरो है
नहीं नहीं नहीं

ओ नैन मील तो आग जले
ऐसी आग जले
दिल पिघल करदा

होए होए होए
दिल पिघल करदा
ओह दिल पिघल पिघल करदा


DIL MELT KARDA Lyrics


Aye haye haye haye
Aye haye haye haye
Oye hoye haye haye

Aane jaane wale saare takne lage
Nam tera nind mein hum bakne lage
Man mein ferraro rocher futt gya ji
Har maa ke jugnu bhadkne laage
Bhadkne lage haye bhadkne laage

Nain mile to fire jale
Aisi fire jale
Dil melt melt karda

Oh nain mile to fire jale
Aisi fire jale
Dil melt melt karda

Oh thoda sa ye naughty hai
Thoda sa bhola
Oh munda thoda sa bhola la la la

Thoda sa to mera bhi
Taan man hai dola
Oh dola tann man hai dola
Aa aa aa

Waise dil pe laggi hai
Aake chott ye kahi
Par hoon confuse hai ye
Banda hot hai ya nahi
Hot hai ya nahi

Idhar chale kabhi udhar chale
Khud se hi ladd le
Chan chan dil bajda

Hai banni sidhi
Hai banna tedha
Ye jooth bhatera
Ho ho oh

Hai banna bhola
Aur banni shatir
Is baat ki khatir
No no no

Oh nain mile to fire jale
Aisi fire jale
Dil melt melt karda

Hoye hoye hoye
Dil melt melt karda
Oh dil melt melt karda


SingerNavraj Hans , Nikhita Gandhi
MusicAmit Trivedi
Song WriterVarun Grover

Dil Melt Karda | Haseen Dillruba |Taapsee P,Vikrant M, Harshvardhan R| Amit T, Navraj, Nikhita - Navraj Hans , Nikhita Gandhi Lyrics in hindi

 

Dil Melt Karda | Haseen Dillruba |Taapsee P,Vikrant M, Harshvardhan R| Amit T, Navraj, Nikhita - Navraj Hans , Nikhita Gandhi Lyrics

Dil Melt Karda | Haseen Dillruba |Taapsee P,Vikrant M, Harshvardhan R| Amit T, Navraj, Nikhita - Navraj Hans , Nikhita Gandhi Lyrics in hindi
Singer Navraj Hans , Nikhita Gandhi
Music Amit Trivedi
Song Writer Varun Grover

DIL MELT CARDA Lyrics


ऐ हाय हाय हाय
ऐ हाय हाय हाय
ओए होए हाय

आने जाने वाले सारे लेने लगे
नाम तेरा निंद में हम बने रहेंगे
मन में फेरारो रोचर फूट गया जी
हर माँ के जुगनू भडकने लागे
भडकने लगे हाय भडकने लागे

जले में आग लगाने के लिए नैन मील
ऐसी आग जले
दिल पिघल करदा

ओ नैन मील तो आग जले
ऐसी आग जले
दिल पिघल करदा

ओह थोड़ा सा ये नॉटी है
थोड़ा सा भोला
ओह मुंडा थोड़ा सा भोला ला ला ला

थोड़ा सा तो मेरा भी
तन मन है दोला
ओह दोला तन मन है दोला
आ आ आ

वैसा दिल पे लगा है
आके छोट ये कहि
पर हूं कंफ्यूज है ये
बंदा गर्म है या नहीं:
हॉट है या नहीं:

इधर चले कभी उधार चले
खुद से ही लड्डू ले
चान चान दिल बजदा

है बनी सिद्धि
है बनाना तेधा
ये जूथ भतेरा
हो हो ओह

है बनाना भोला
और बन्नी शतीरो
क्या बात की खतीरो है
नहीं नहीं नहीं

ओ नैन मील तो आग जले
ऐसी आग जले
दिल पिघल करदा

होए होए होए
दिल पिघल करदा
ओह दिल पिघल पिघल करदा


DIL MELT KARDA Lyrics


Aye haye haye haye
Aye haye haye haye
Oye hoye haye haye

Aane jaane wale saare takne lage
Nam tera nind mein hum bakne lage
Man mein ferraro rocher futt gya ji
Har maa ke jugnu bhadkne laage
Bhadkne lage haye bhadkne laage

Nain mile to fire jale
Aisi fire jale
Dil melt melt karda

Oh nain mile to fire jale
Aisi fire jale
Dil melt melt karda

Oh thoda sa ye naughty hai
Thoda sa bhola
Oh munda thoda sa bhola la la la

Thoda sa to mera bhi
Taan man hai dola
Oh dola tann man hai dola
Aa aa aa

Waise dil pe laggi hai
Aake chott ye kahi
Par hoon confuse hai ye
Banda hot hai ya nahi
Hot hai ya nahi

Idhar chale kabhi udhar chale
Khud se hi ladd le
Chan chan dil bajda

Hai banni sidhi
Hai banna tedha
Ye jooth bhatera
Ho ho oh

Hai banna bhola
Aur banni shatir
Is baat ki khatir
No no no

Oh nain mile to fire jale
Aisi fire jale
Dil melt melt karda

Hoye hoye hoye
Dil melt melt karda
Oh dil melt melt karda


SingerNavraj Hans , Nikhita Gandhi
MusicAmit Trivedi
Song WriterVarun Grover


 

Zingaat Hindi | Dhadak | Ishaan & Janhvi | Ajay-Atul | Amitabh Bhattacharya - Ajay-Atul Lyrics

Zingaat Hindi | Dhadak | Ishaan & Janhvi | Ajay-Atul | Amitabh Bhattacharya - Ajay-Atul Lyrics in hindi
Singer Ajay-Atul
Music Ajay-Atul
Song Writer Amitabh Bhattacharya


zingaat lyrics song in hindi


Kesariya maaro balma padharo maari country maari
Aao padharo
Kesariya maaro balma padharo maari country maari
Aao padharo

Hey dhadak chik dhum dhadkan bole
Jab tu chhat pe aaye
Nain ladake tujhse mann mandir main
Jingale bell ho jaaye

Hey dhadak chik dhum dhadkan bole
Jab tu chhat pe aaye
Nain ladake tujhse mann mandir main
Jingale bell ho jaaye

Tera haseen chehara aah
Mere labonse nikala waah
Dhund google pe jaake milega majanu
Mere jaisa kahaan
Puri paltan ke saath lekar baarat
Balma yeh tera
Naache zing zing zing zingaat
Zing zing zing zing zing zing zingaat zing
Naache zing zing zing zingaat
Zing zing zing zing zing zing zingaat zing
Zing zing zing zing zing zing zingaat zing

Aaya dus kilomiter paidal chal ke mein teri gali
Mujhko paani bhi na pucha tarsaai kar ke challi

Tu saheli ke sang jaake restaurant mein pizza khaye
Dhup mein bahar baitha baitha mein chupka hoon talli
Chali teri sawaari jahaan haan haan haa
Chali teri sawaari jahaan sang chala mein tere wahan
Fan hoon baby tera laga hoon piche door chalegi tarah
Chaahe jitana bhi daat chode na saath balama yeh tera
Naache zing zing zing zingaat
Zing zing zing zing zing zing zingaat zing
Naache zing zing zing zingaat
Zing zing zing zing zing zing zingaat zing
Zing zing zing zing zing zing zingaat zing


zingaat lyrics song in hindi


केसरिया मारो बाल्मा पधारो मारी देश मारी
आओ पधारो
केसरिया मारो बाल्मा पधारो मारी देश मारी
आओ पधारो

अरे धड़क चिक धूम धड़कन बोले
जब तू छत पर आया
नैन लड़के तुझसे मन मंदिर मैं
जिंगल बेल हो जाएja

अरे धड़क चिक धूम धड़कन बोले
जब तू छत पर आया
नैन लड़के तुझसे मन मंदिर मैं
जिंगल बेल हो जाएja

तेरा हसीन चेहरा आह:
मेरे लबोंसे निकला वाही
धुंड गूगल पे जाके मिलेगा मजनू
मेरे जैसा कहानी
पुरी पलटन के साथ लेकर बाराती
बलमा ये तेरा
नाचे ज़िंग ज़िंग ज़िंग जिंगात
ज़िंग ज़िंग ज़िंग ज़िंग ज़िंग ज़िंग जिंगाट ज़िंग
नाचे ज़िंग ज़िंग ज़िंग जिंगात
ज़िंग ज़िंग ज़िंग ज़िंग ज़िंग ज़िंग जिंगाट ज़िंग
ज़िंग ज़िंग ज़िंग ज़िंग ज़िंग ज़िंग जिंगाट ज़िंग

आया दस किलोमीटर पायल चल के में तेरी गलियाँ
मुझे पानी भी न पुचा तरसाई कर के चाली

तू सहेली के संग जाके रेस्टोरेंट में पिज़्ज़ा खाए
धूप में बहार बैठा में चुपका हूं टल्ली
चली तेरी सवारी जहान हां हां
चली तेरी सवारी जहान संग चला में तेरे वहा
पंखा हूं बेबी तेरा लगा हूं पीछे दूर चली जाएगा
चाहे जीताना भी दाता छोडे न साथ बलमा ये तेरा:
नाचे ज़िंग ज़िंग ज़िंग जिंगात
ज़िंग ज़िंग ज़िंग ज़िंग ज़िंग ज़िंग जिंगाट ज़िंग
नाचे ज़िंग ज़िंग ज़िंग जिंगात
ज़िंग ज़िंग ज़िंग ज़िंग ज़िंग ज़िंग जिंगाट ज़िंग
ज़िंग ज़िंग ज़िंग ज़िंग ज़िंग ज़िंग जिंगाट ज़िंग

SingerAjay-Atul
MusicAjay-Atul
Song WriterAmitabh Bhattacharya

Zingaat Hindi | Dhadak | Ishaan & Janhvi | Ajay-Atul | Amitabh Bhattacharya - Ajay-Atul Lyrics in hindi

 

Zingaat Hindi | Dhadak | Ishaan & Janhvi | Ajay-Atul | Amitabh Bhattacharya - Ajay-Atul Lyrics

Zingaat Hindi | Dhadak | Ishaan & Janhvi | Ajay-Atul | Amitabh Bhattacharya - Ajay-Atul Lyrics in hindi
Singer Ajay-Atul
Music Ajay-Atul
Song Writer Amitabh Bhattacharya


zingaat lyrics song in hindi


Kesariya maaro balma padharo maari country maari
Aao padharo
Kesariya maaro balma padharo maari country maari
Aao padharo

Hey dhadak chik dhum dhadkan bole
Jab tu chhat pe aaye
Nain ladake tujhse mann mandir main
Jingale bell ho jaaye

Hey dhadak chik dhum dhadkan bole
Jab tu chhat pe aaye
Nain ladake tujhse mann mandir main
Jingale bell ho jaaye

Tera haseen chehara aah
Mere labonse nikala waah
Dhund google pe jaake milega majanu
Mere jaisa kahaan
Puri paltan ke saath lekar baarat
Balma yeh tera
Naache zing zing zing zingaat
Zing zing zing zing zing zing zingaat zing
Naache zing zing zing zingaat
Zing zing zing zing zing zing zingaat zing
Zing zing zing zing zing zing zingaat zing

Aaya dus kilomiter paidal chal ke mein teri gali
Mujhko paani bhi na pucha tarsaai kar ke challi

Tu saheli ke sang jaake restaurant mein pizza khaye
Dhup mein bahar baitha baitha mein chupka hoon talli
Chali teri sawaari jahaan haan haan haa
Chali teri sawaari jahaan sang chala mein tere wahan
Fan hoon baby tera laga hoon piche door chalegi tarah
Chaahe jitana bhi daat chode na saath balama yeh tera
Naache zing zing zing zingaat
Zing zing zing zing zing zing zingaat zing
Naache zing zing zing zingaat
Zing zing zing zing zing zing zingaat zing
Zing zing zing zing zing zing zingaat zing


zingaat lyrics song in hindi


केसरिया मारो बाल्मा पधारो मारी देश मारी
आओ पधारो
केसरिया मारो बाल्मा पधारो मारी देश मारी
आओ पधारो

अरे धड़क चिक धूम धड़कन बोले
जब तू छत पर आया
नैन लड़के तुझसे मन मंदिर मैं
जिंगल बेल हो जाएja

अरे धड़क चिक धूम धड़कन बोले
जब तू छत पर आया
नैन लड़के तुझसे मन मंदिर मैं
जिंगल बेल हो जाएja

तेरा हसीन चेहरा आह:
मेरे लबोंसे निकला वाही
धुंड गूगल पे जाके मिलेगा मजनू
मेरे जैसा कहानी
पुरी पलटन के साथ लेकर बाराती
बलमा ये तेरा
नाचे ज़िंग ज़िंग ज़िंग जिंगात
ज़िंग ज़िंग ज़िंग ज़िंग ज़िंग ज़िंग जिंगाट ज़िंग
नाचे ज़िंग ज़िंग ज़िंग जिंगात
ज़िंग ज़िंग ज़िंग ज़िंग ज़िंग ज़िंग जिंगाट ज़िंग
ज़िंग ज़िंग ज़िंग ज़िंग ज़िंग ज़िंग जिंगाट ज़िंग

आया दस किलोमीटर पायल चल के में तेरी गलियाँ
मुझे पानी भी न पुचा तरसाई कर के चाली

तू सहेली के संग जाके रेस्टोरेंट में पिज़्ज़ा खाए
धूप में बहार बैठा में चुपका हूं टल्ली
चली तेरी सवारी जहान हां हां
चली तेरी सवारी जहान संग चला में तेरे वहा
पंखा हूं बेबी तेरा लगा हूं पीछे दूर चली जाएगा
चाहे जीताना भी दाता छोडे न साथ बलमा ये तेरा:
नाचे ज़िंग ज़िंग ज़िंग जिंगात
ज़िंग ज़िंग ज़िंग ज़िंग ज़िंग ज़िंग जिंगाट ज़िंग
नाचे ज़िंग ज़िंग ज़िंग जिंगात
ज़िंग ज़िंग ज़िंग ज़िंग ज़िंग ज़िंग जिंगाट ज़िंग
ज़िंग ज़िंग ज़िंग ज़िंग ज़िंग ज़िंग जिंगाट ज़िंग

SingerAjay-Atul
MusicAjay-Atul
Song WriterAmitabh BhattacharyaDhadak - Title | Dhadak | Ishaan & Janhvi | Ajay Gogavale & Shreya Ghoshal | Ajay-Atul - Ajay Gogavale & Shreya Ghoshal Lyrics

Dhadak - Title | Dhadak | Ishaan & Janhvi | Ajay Gogavale & Shreya Ghoshal | Ajay-Atul - Ajay Gogavale & Shreya Ghoshal Lyrics in hindi
Singer Ajay Gogavale & Shreya Ghoshal
Music Ajay-Atul
Song Writer Amitabh Bhattacharya


Dhadak  Lyrics in hindi 

Marhami sa chaand hai tu
Diljala sa main andhera
Ek dooje ke liye hain
Neend meri khwaab tera

Tu ghata hai phuhaar ki
Main ghadi intezaar ki
Apna milna likha
Issi baras hai na…

Jo meri manzilon ko jaati hai
Tere naam ki koyi sadak hai na
Jo mere dil ko dil banati hai
Tere naam ki koyi dhadak hai na

Koyi bandhni joda odh ke
Babul ki gali aaun chhod ke
Tere hi liye laaungi piya
Solah saal ke sawan jod ke

Pyar se thamna… dor bareek hai
Saat janmon ki yeh pehli tareekh hai

Dor ka ek main sira
Aur tera tera hai doosra
Jud sake beech mein kayi tadap hai na

Jo meri manzilon ko jaati hai
Tere naam ki koyi sadak hai na
Jo mere dil ko dil banati hai
Tere naam ki koyi dhadak hai na


Dhadak  Lyrics in hindi 


मरहमी सा चांद है तू
दिलजला सा मैं अँधेरा
एक दूजे के लिए हैं
नींद मेरी ख़्वाब तेरा

तू घटा है फुहार की
मैं ग़दी इंतज़ार किस
अपना मिलना लिखा
इसी बरस है ना...

जो मेरी मंजिल को जाती है
तेरे नाम की कोई सड़क है ना
जो मेरे दिल को दिल बनाती है
तेरे नाम की कोई धड़कन है ना

कोई बंधनी जोड़ा ओढ़ के
बाबुल की गली औं छोड के
तेरे ही लिए लाऊंगी पिया
सोलह साल के सावन जोड़ के

प्यार से थमना... दो नंगे हैं
सात जनमों की ये पहली तारीख है

दोर का एक मैं सिरः
और तेरा है दूसरा:
जुड खातिर बीच में के तड़प है ना

जो मेरी मंजिल को जाती है
तेरे नाम की कोई सड़क है ना
जो मेरे दिल को दिल बनाती है
तेरे नाम की कोई धड़कन है नू

SingerAjay Gogavale & Shreya Ghoshal
MusicAjay-Atul
Song WriterAmitabh Bhattacharya

;

Dhadak - Title | Dhadak | Ishaan & Janhvi | Ajay Gogavale & Shreya Ghoshal | Ajay-Atul - Ajay Gogavale & Shreya Ghoshal Lyrics in hindi


Dhadak - Title | Dhadak | Ishaan & Janhvi | Ajay Gogavale & Shreya Ghoshal | Ajay-Atul - Ajay Gogavale & Shreya Ghoshal Lyrics

Dhadak - Title | Dhadak | Ishaan & Janhvi | Ajay Gogavale & Shreya Ghoshal | Ajay-Atul - Ajay Gogavale & Shreya Ghoshal Lyrics in hindi
Singer Ajay Gogavale & Shreya Ghoshal
Music Ajay-Atul
Song Writer Amitabh Bhattacharya


Dhadak  Lyrics in hindi 

Marhami sa chaand hai tu
Diljala sa main andhera
Ek dooje ke liye hain
Neend meri khwaab tera

Tu ghata hai phuhaar ki
Main ghadi intezaar ki
Apna milna likha
Issi baras hai na…

Jo meri manzilon ko jaati hai
Tere naam ki koyi sadak hai na
Jo mere dil ko dil banati hai
Tere naam ki koyi dhadak hai na

Koyi bandhni joda odh ke
Babul ki gali aaun chhod ke
Tere hi liye laaungi piya
Solah saal ke sawan jod ke

Pyar se thamna… dor bareek hai
Saat janmon ki yeh pehli tareekh hai

Dor ka ek main sira
Aur tera tera hai doosra
Jud sake beech mein kayi tadap hai na

Jo meri manzilon ko jaati hai
Tere naam ki koyi sadak hai na
Jo mere dil ko dil banati hai
Tere naam ki koyi dhadak hai na


Dhadak  Lyrics in hindi 


मरहमी सा चांद है तू
दिलजला सा मैं अँधेरा
एक दूजे के लिए हैं
नींद मेरी ख़्वाब तेरा

तू घटा है फुहार की
मैं ग़दी इंतज़ार किस
अपना मिलना लिखा
इसी बरस है ना...

जो मेरी मंजिल को जाती है
तेरे नाम की कोई सड़क है ना
जो मेरे दिल को दिल बनाती है
तेरे नाम की कोई धड़कन है ना

कोई बंधनी जोड़ा ओढ़ के
बाबुल की गली औं छोड के
तेरे ही लिए लाऊंगी पिया
सोलह साल के सावन जोड़ के

प्यार से थमना... दो नंगे हैं
सात जनमों की ये पहली तारीख है

दोर का एक मैं सिरः
और तेरा है दूसरा:
जुड खातिर बीच में के तड़प है ना

जो मेरी मंजिल को जाती है
तेरे नाम की कोई सड़क है ना
जो मेरे दिल को दिल बनाती है
तेरे नाम की कोई धड़कन है नू

SingerAjay Gogavale & Shreya Ghoshal
MusicAjay-Atul
Song WriterAmitabh Bhattacharya

;


 

Teri Aankhon Mein Divya K | Darshan R, Neha K| Pearl V Manan B | Radhika, Vinay| Bhushan K - Darshan Raval & Neha Kakkar Lyrics

Teri Aankhon Mein Divya K | Darshan R, Neha K| Pearl V Manan B | Radhika, Vinay| Bhushan K - Darshan Raval & Neha Kakkar Lyrics in hindi
Singer Darshan Raval & Neha Kakkar
Music Manan Bhardwa
Song Writer Kumaar


Teri Aankhon Mein Lyrics in Hindiकर देना छोटी मोटी गलतियो को माफ़
इतना बस एहसान कर दे
कर देना छोटी मोटी गलतियो को माफ़
इतना बस एहसान कर दे

तू जो हे नाराज मेरी साँसे ना चले
मानजा तू जीना ये आसान कर दे
तू खोल मेरे दिल को और ले ले तलाशी
कोई भी ना यहा तेरे सिवा..तेरे सिवातेरी आँखों मे दिखता जो प्यार मुजे
मेरी आँखों मे भी तुजे दिखता हे क्या
तेरी आँखों मे दिखता जो प्यार मुजे
मेरी आँखों मे भी तुजे दिखता हे क्या

भरके रखती हु दिल अपने
बोल कितना तू मागेगा उधार
बोल कितना तू मागेगा प्यार
तू बेठा हे फुर्सत मे
धोका दिया तुज्को मेनेनिकल ना जुबान से ऐसे मरने की बात
प्यार ऐसा करूँगा की तु देगी शाबासी
मिसाल मे दूंगा अपने प्यार की तरह

तेरी आँखों मे दिखता जो प्यार मुजे
मेरी आँखों मे भी तुजे दिखता हे क्या
तेरी आँखों मे दिखता जो प्यार मुजे
मेरी आँखों मे भी तुजे दिखता हे क्या

इश्क को ओढ़ले
सरहदे तोड़ दे
आज दोनो मे लगे
एक नए रिश्ते को जोड दे

इश्क को ओढ़ले
सरहदे तोड दे
आज दोनों में लगे
एक नए रिश्ते को जोड़ दे

तू बोले ना मुझे कुछ
और मे सुनती रहू
ऐसे प्यार करते करते
दुनिया को छो दु

तेरी आँखों मे दिखता जो प्यार मुजे
मेरी आँखों मे भी तुजे दिखता हे क्या
तेरी आँखों मे दिखता जो प्यार मुजे
मेरी आँखों मे भी तुजे दिखता हे क्या..`!!


Teri Aankhon Mein Lyrics in hindi 


Haan Kar Dena Chhoti Moti Galtiyon Ko Maaf
Itna Sa Bas Ehshan Karde
Kar Dena Chhoti Moti Galtiyon Ko Maaf
Itna Sa Bas Ehshan Karde

Tu Jo Hai Naraaz Meri Saansein Na Chalen
Maan Ja Tu Jeena Ye Aasaan Karde
Tu Khol Mere Dil Ko Aur Lele Talashi
Koi Bhi Milega Na Tere Siva Tere Siva

Teri Aankhon Mein Dikhta Jo Pyar Mujhe
Meri Aankhon Mein Bhi Tujhe Dikhta Hai Kya
Teri Aankhon Mein Dikhta Jo Pyar Mujhe
Meri Aankhon Mein Bhi Tujhe Dikhta Hai Kya

Bharke Rakhti Hun Jeben Main Dil Ki Apne
Bol Kitna Tu Mange Udhaar
Bina Byaaj Ke Dungi Tu Mange To Sahi
Bol Kitna Tu Mangega Pyaar

Baitha Hai Gussa Teri Naak Pe Aise
Thok Diya Tujhko Maine Chhod Diya Jaise
Marke Bhi Chhodu Na Tu Manega Kaise
Nikal Na Juwaan Se Aise Marne Ki Baat

Pyar Aisa Karunga Ki Tu Degi Shabashi
Mishal Main Dunga Apne Pyaar Ki Bana

Teri Aankhon Mein Dikhta Jo Pyar Mujhe
Meri Aankhon Mein Bhi Tujhe Dikhta Hai Kya
Teri Aankhon Mein Dikhta Jo Pyar Mujhe
Meri Aankhon Mein Bhi Tujhe Dikhta Hai Kya

Ishq Ko Odle Sab Hadein Tod De
Aaj Dono Milke Ek Naye Rishte Ko Jod De
Ishq Ko Odle Sab Hadein Tod De
Aaj Dono Milke Ek Naye Rishte Ko Jod De

Tu Bole Na Mujhe Kuchh Aur Main Sunti Rahun
Aise Pyar Karte Karte Duniya Ko Chhod De

O Teri Aankhon Mein Dikhta Jo Pyar Mujhe
Meri Aankhon Mein Bhi Tujhe Dikhta Hai Kya
Teri Aankhon Mein Dikhta Jo Pyar Mujhe
Meri Aankhon Mein Bhi Tujhe Dikhta Hai KyaSingerDarshan Raval & Neha Kakkar
MusicManan Bhardwa
Song WriterKumaar

Teri Aankhon Mein Divya K | Darshan R, Neha K| Pearl V Manan B | Radhika, Vinay| Bhushan K - Darshan Raval & Neha Kakkar Lyrics in hindi and English

 

Teri Aankhon Mein Divya K | Darshan R, Neha K| Pearl V Manan B | Radhika, Vinay| Bhushan K - Darshan Raval & Neha Kakkar Lyrics

Teri Aankhon Mein Divya K | Darshan R, Neha K| Pearl V Manan B | Radhika, Vinay| Bhushan K - Darshan Raval & Neha Kakkar Lyrics in hindi
Singer Darshan Raval & Neha Kakkar
Music Manan Bhardwa
Song Writer Kumaar


Teri Aankhon Mein Lyrics in Hindiकर देना छोटी मोटी गलतियो को माफ़
इतना बस एहसान कर दे
कर देना छोटी मोटी गलतियो को माफ़
इतना बस एहसान कर दे

तू जो हे नाराज मेरी साँसे ना चले
मानजा तू जीना ये आसान कर दे
तू खोल मेरे दिल को और ले ले तलाशी
कोई भी ना यहा तेरे सिवा..तेरे सिवातेरी आँखों मे दिखता जो प्यार मुजे
मेरी आँखों मे भी तुजे दिखता हे क्या
तेरी आँखों मे दिखता जो प्यार मुजे
मेरी आँखों मे भी तुजे दिखता हे क्या

भरके रखती हु दिल अपने
बोल कितना तू मागेगा उधार
बोल कितना तू मागेगा प्यार
तू बेठा हे फुर्सत मे
धोका दिया तुज्को मेनेनिकल ना जुबान से ऐसे मरने की बात
प्यार ऐसा करूँगा की तु देगी शाबासी
मिसाल मे दूंगा अपने प्यार की तरह

तेरी आँखों मे दिखता जो प्यार मुजे
मेरी आँखों मे भी तुजे दिखता हे क्या
तेरी आँखों मे दिखता जो प्यार मुजे
मेरी आँखों मे भी तुजे दिखता हे क्या

इश्क को ओढ़ले
सरहदे तोड़ दे
आज दोनो मे लगे
एक नए रिश्ते को जोड दे

इश्क को ओढ़ले
सरहदे तोड दे
आज दोनों में लगे
एक नए रिश्ते को जोड़ दे

तू बोले ना मुझे कुछ
और मे सुनती रहू
ऐसे प्यार करते करते
दुनिया को छो दु

तेरी आँखों मे दिखता जो प्यार मुजे
मेरी आँखों मे भी तुजे दिखता हे क्या
तेरी आँखों मे दिखता जो प्यार मुजे
मेरी आँखों मे भी तुजे दिखता हे क्या..`!!


Teri Aankhon Mein Lyrics in hindi 


Haan Kar Dena Chhoti Moti Galtiyon Ko Maaf
Itna Sa Bas Ehshan Karde
Kar Dena Chhoti Moti Galtiyon Ko Maaf
Itna Sa Bas Ehshan Karde

Tu Jo Hai Naraaz Meri Saansein Na Chalen
Maan Ja Tu Jeena Ye Aasaan Karde
Tu Khol Mere Dil Ko Aur Lele Talashi
Koi Bhi Milega Na Tere Siva Tere Siva

Teri Aankhon Mein Dikhta Jo Pyar Mujhe
Meri Aankhon Mein Bhi Tujhe Dikhta Hai Kya
Teri Aankhon Mein Dikhta Jo Pyar Mujhe
Meri Aankhon Mein Bhi Tujhe Dikhta Hai Kya

Bharke Rakhti Hun Jeben Main Dil Ki Apne
Bol Kitna Tu Mange Udhaar
Bina Byaaj Ke Dungi Tu Mange To Sahi
Bol Kitna Tu Mangega Pyaar

Baitha Hai Gussa Teri Naak Pe Aise
Thok Diya Tujhko Maine Chhod Diya Jaise
Marke Bhi Chhodu Na Tu Manega Kaise
Nikal Na Juwaan Se Aise Marne Ki Baat

Pyar Aisa Karunga Ki Tu Degi Shabashi
Mishal Main Dunga Apne Pyaar Ki Bana

Teri Aankhon Mein Dikhta Jo Pyar Mujhe
Meri Aankhon Mein Bhi Tujhe Dikhta Hai Kya
Teri Aankhon Mein Dikhta Jo Pyar Mujhe
Meri Aankhon Mein Bhi Tujhe Dikhta Hai Kya

Ishq Ko Odle Sab Hadein Tod De
Aaj Dono Milke Ek Naye Rishte Ko Jod De
Ishq Ko Odle Sab Hadein Tod De
Aaj Dono Milke Ek Naye Rishte Ko Jod De

Tu Bole Na Mujhe Kuchh Aur Main Sunti Rahun
Aise Pyar Karte Karte Duniya Ko Chhod De

O Teri Aankhon Mein Dikhta Jo Pyar Mujhe
Meri Aankhon Mein Bhi Tujhe Dikhta Hai Kya
Teri Aankhon Mein Dikhta Jo Pyar Mujhe
Meri Aankhon Mein Bhi Tujhe Dikhta Hai KyaSingerDarshan Raval & Neha Kakkar
MusicManan Bhardwa
Song WriterKumaar


 

Moto | Diler Kharkiya | Ajay Hooda | | Anjali Raghav | Latest Haryanvi Song 2020 - Diler Kharkiya Lyrics

Moto | Diler Kharkiya | Ajay Hooda | | Anjali Raghav | Latest Haryanvi Song 2020 - Diler Kharkiya Lyrics in hindi
Singer Diler Kharkiya
Music Aman Jaji ( Mukesh Jaji )
Song Writer Ajay Hooda


Moto Lyrics in hindi 


Tere Suit Ke Re Saare Re Colour Baawali
Tere Aage Saari Chhori Sai Blur Baawali

Tere Suit Ke Re Saare Re Colour Baawali
Tere Aage Saari Chhori Sai Blur Baawali

Tera Back Re Front Donu Maare Se Current
Manne Dil Mein Laga Li Teri Photo

Haye Re Meri Moto
Haye Re Meri Moto…

Outfit Pehre Tu Kammal Chhori Re
Jo Dekh Le Na Sovein Kayi Saal Chhori Re

Outfit Pehre Tu Kammal Chhori Re
Jo Dekh Le Na Sovein Kayi Saal Chhori Re

Kehve Mere Re Friend Tanne Karke Ne Land
Yo Raam Ji Ne Kar Liyo Totto

Haye Re Meri Moto
Haye Re Meri Moto…

Hey Moto!
Moto, Aeh Sunn Na, Motto!

Gharne Mein Raam Ne Qasar Nahi Chhoddi
Char Chaand Laave Til On The Re Thoddi

Tu Gharne Mein Raam Ne Qasar Nahi Chhoddi
Char Chaand Laave Til On The Re Thoddi

Haye Re Teri Haansi Ghaal De Faansi
Maanas Ne Kar De Khoto

Haye Re Meri Moto
Haye Re Meri Moto..

Tere Town Aale Chhore Dende Honge Red Rose
Main Diamond Ring Gela Karun Propose

Tere Town Aale Chhore Dende Honge Red Rose
Main Diamond Ring Gela Karun Propose

Ajay Hooda Bada Bhai Jiki Gaana Mein Chadhai
Diler Kharkiya Re Chhoto

Kisi Kavi Ne Kya Khub Likha Hai
Uhki Bahu Kise Te Pate Konna
Jiska Balma Power Full

Chale Moto!

Haye Re Meri Moto
Haye Re Meri Moto…

Moto Song Lyrics in Hindi


तेरे सूट के रे सारे रे कलर बावली
तेरे आगे साड़ी छोरी साई ब्लर बावली

तेरे सूट के रे सारे रे कलर बावली
तेरे आगे साड़ी छोरी साई ब्लर बावली

तेरा बैक रे फ्रंट दोनो मारे से करंट
मैंने दिल में लगा ली तेरी फोटो

हाय रे मेरी मोटो
हाय रे मेरी मोटो …

ऑउटफिट पहरे तू कम्माल छोरी रे
जो देख ले न सोवें कई साल छोरी रे

ऑउटफिट पहरे तू कम्माल छोरी रे
जो देख ले न सोवें कई साल छोरी रे

केहवे मेरे रे फ्रेंड तन्ने करके ने लैंड
यो राम जी ने कर लियो तोतो

हाय रे मेरी मोटो
हाय रे मेरी मोटो …

हे मोटो!
मोटो, एह सुन्न न!

घरणे में राम ने कसर नहीं छोड़ी
चार चाँद लावे टिल ऑन थे रे थोड़ी

तू घरणे में राम ने कसर नहीं छोड़ी
चार चाँद लावे टिल ऑन थे रे थोड़ी

हाय रे तेरी हांसी घायल दे फांसी
मानस ने कर दे खोटो

हाय रे मेरी मोटो
हाय रे मेरी मोटो ..

तेरे टाउन आले छोरे डंडे होंगे रेड रोज
मैं डायमंड रिंग गेला करूँ प्रोपोज़

तेरे टाउन आले छोरे डंडे होंगे रेड रोज
मैं डायमंड रिंग गेला करूँ प्रोपोज़

अजय हूडा बड़ा भाई जिकी गाना में चढ़ाई
दिलेर खरकिया रे छोटो

किसी कवी ने क्या खूब लिखा है
उह्की बहु किसे ते पते कोना
जिसका बलमा पावर फुल

चले मोटो!

हाय रे मेरी मोटो
हाय रे मेरी मोटो …

SingerDiler Kharkiya
MusicAman Jaji ( Mukesh Jaji )
Song WriterAjay Hooda

Moto | Diler Kharkiya | Ajay Hooda | | Anjali Raghav | Latest Haryanvi Song 2020 - Diler Kharkiya Lyrics in hindi

 

Moto | Diler Kharkiya | Ajay Hooda | | Anjali Raghav | Latest Haryanvi Song 2020 - Diler Kharkiya Lyrics

Moto | Diler Kharkiya | Ajay Hooda | | Anjali Raghav | Latest Haryanvi Song 2020 - Diler Kharkiya Lyrics in hindi
Singer Diler Kharkiya
Music Aman Jaji ( Mukesh Jaji )
Song Writer Ajay Hooda


Moto Lyrics in hindi 


Tere Suit Ke Re Saare Re Colour Baawali
Tere Aage Saari Chhori Sai Blur Baawali

Tere Suit Ke Re Saare Re Colour Baawali
Tere Aage Saari Chhori Sai Blur Baawali

Tera Back Re Front Donu Maare Se Current
Manne Dil Mein Laga Li Teri Photo

Haye Re Meri Moto
Haye Re Meri Moto…

Outfit Pehre Tu Kammal Chhori Re
Jo Dekh Le Na Sovein Kayi Saal Chhori Re

Outfit Pehre Tu Kammal Chhori Re
Jo Dekh Le Na Sovein Kayi Saal Chhori Re

Kehve Mere Re Friend Tanne Karke Ne Land
Yo Raam Ji Ne Kar Liyo Totto

Haye Re Meri Moto
Haye Re Meri Moto…

Hey Moto!
Moto, Aeh Sunn Na, Motto!

Gharne Mein Raam Ne Qasar Nahi Chhoddi
Char Chaand Laave Til On The Re Thoddi

Tu Gharne Mein Raam Ne Qasar Nahi Chhoddi
Char Chaand Laave Til On The Re Thoddi

Haye Re Teri Haansi Ghaal De Faansi
Maanas Ne Kar De Khoto

Haye Re Meri Moto
Haye Re Meri Moto..

Tere Town Aale Chhore Dende Honge Red Rose
Main Diamond Ring Gela Karun Propose

Tere Town Aale Chhore Dende Honge Red Rose
Main Diamond Ring Gela Karun Propose

Ajay Hooda Bada Bhai Jiki Gaana Mein Chadhai
Diler Kharkiya Re Chhoto

Kisi Kavi Ne Kya Khub Likha Hai
Uhki Bahu Kise Te Pate Konna
Jiska Balma Power Full

Chale Moto!

Haye Re Meri Moto
Haye Re Meri Moto…

Moto Song Lyrics in Hindi


तेरे सूट के रे सारे रे कलर बावली
तेरे आगे साड़ी छोरी साई ब्लर बावली

तेरे सूट के रे सारे रे कलर बावली
तेरे आगे साड़ी छोरी साई ब्लर बावली

तेरा बैक रे फ्रंट दोनो मारे से करंट
मैंने दिल में लगा ली तेरी फोटो

हाय रे मेरी मोटो
हाय रे मेरी मोटो …

ऑउटफिट पहरे तू कम्माल छोरी रे
जो देख ले न सोवें कई साल छोरी रे

ऑउटफिट पहरे तू कम्माल छोरी रे
जो देख ले न सोवें कई साल छोरी रे

केहवे मेरे रे फ्रेंड तन्ने करके ने लैंड
यो राम जी ने कर लियो तोतो

हाय रे मेरी मोटो
हाय रे मेरी मोटो …

हे मोटो!
मोटो, एह सुन्न न!

घरणे में राम ने कसर नहीं छोड़ी
चार चाँद लावे टिल ऑन थे रे थोड़ी

तू घरणे में राम ने कसर नहीं छोड़ी
चार चाँद लावे टिल ऑन थे रे थोड़ी

हाय रे तेरी हांसी घायल दे फांसी
मानस ने कर दे खोटो

हाय रे मेरी मोटो
हाय रे मेरी मोटो ..

तेरे टाउन आले छोरे डंडे होंगे रेड रोज
मैं डायमंड रिंग गेला करूँ प्रोपोज़

तेरे टाउन आले छोरे डंडे होंगे रेड रोज
मैं डायमंड रिंग गेला करूँ प्रोपोज़

अजय हूडा बड़ा भाई जिकी गाना में चढ़ाई
दिलेर खरकिया रे छोटो

किसी कवी ने क्या खूब लिखा है
उह्की बहु किसे ते पते कोना
जिसका बलमा पावर फुल

चले मोटो!

हाय रे मेरी मोटो
हाय रे मेरी मोटो …

SingerDiler Kharkiya
MusicAman Jaji ( Mukesh Jaji )
Song WriterAjay HoodaPatthar Wargi Song | Hina Khan | Tanmay Ssingh | B Praak | Jaani | Ranvir | T-Series - RANVIR Lyrics

Patthar Wargi Song | Hina Khan | Tanmay Ssingh | B Praak | Jaani | Ranvir | T-Series - RANVIR Lyrics

Singer RANVIR
Music B Praak
Song Writer Jaani

Patthar Wargi Album Song Lyrics Hindi And English song are good and nice Lyrics for this song Ranvir as a singer is good for sing Music B. Praak, Song lyrics all-time best Jaani Star Cast Hina Khan And Tanmay Ssing

Patthar Wargi Lyrics in Hindiई कॅन ब्रेत इट्स सो स्ट्रेस
बेबी योउ गिवन तो मे
नाउ योउ कॉल मे युवर एक्स
क्यूँ रोई नही पुछड़ा
ते की होई नही पुछड़ा
सानह चल रहे के ना
के मैं मोई नही पुछड़ा

क्यूँ रोई नही पुछड़ा
ते की होई नही पुछड़ा
सानह चल रही के ना
के मैं मोई नही पुछड़ा

मैं तेरे बिना तां यारा
राह च पाए पत्थर वरगी आन
जिहदी कोई क़दर नही हुंडई
जिहणु कोई नही पुछड़ा

मैं तेरे बिना तां यारा
राह च पाए पत्थर वरगी आन
जिहदी कोई क़दर नही हुंडई
जिहणु कोई नही पुछड़ा

मैं तेरे बिना तां यारा
राह च पाए पत्थर वरगी आन
जिहदी कोई क़दर नही हुंडई
जिहणु कोई नही पुछड़ा

मैं हुन्न पछत्ौनी आ
इस गॉल दा रोना आए
मैं सोच सोच मरजू
के हुन्न तू कीहदा होना आए

उडद चलियान वे नींदा
क्यूँ सोई नही पुछड़ा
किंझ दुनिया दे आग्गे मैं
पीरह लुकोई नही पुछड़ा
कोई नही पुछड़ामैं तेरे बिना तां यारा
राह च पाए पत्थर वरगी आन
जिहदी कोई क़दर नही हुंडई
जिहणु कोई नही पुछड़ा

मैं तेरे बिना तां यारा
राह च पाए पत्थर वरगी आन
जिहदी कोई क़दर नही हुंडई
जिहणु कोई नही पुछड़ा

आए ज़िंदगी छोटी जही
तूने इंझ लंगा जानी
आ मड के आ जानी
तोड़ा तरस दिखा जानी

मेरी ज़िंदगी नरक जही
क्यूँ होई नही पुछड़ा
जो मेरा सी अपना
हुन्न मैनउ ओही नही पुछड़ा
कोई नही पुछड़ा

मैं तेरे बिना तां यारा
राह च पाए पत्थर वरगी आन
जिहदी कोई क़दर नही हुंडई
जिहणु कोई नही पुछड़ा

मैं तेरे बिना तां यारा
राह च पाए पत्थर वरगी आन
जिहदी कोई क़दर नही हुंडई
जिहणु कोई नही पुछड़ा

कोई नही पुछड़ा..


Patthar Wargi Lyrics in Hindi


I can break, it’s so stress
Baby you givin’ to me
Now you call me your ex..

Kyun royi nahi puchhda
Te ki hoyi nahi puchhda
Saah chal rahe ke na
Kivein mohi nahi puchhda

Kyun royi nahi puchhda
Te ki hoyi nahi puchhda
Saah chal rahe ke na
Ki main mohi nahi puchhdaMain tere bina tan yaara
Raah pe patthar wargi aan
Jihdi koyi qadar nahi hundi
Jihnu koyi nahi puchhda

Main tere bina tan yaara
Raah pe patthar wargi aan
Jihdi koyi qadar nahi hundi
Jihnu koyi nahi puchhda

Aa.. Haan..
Aa.. Haan..

Main tere bina tan yaara
Raah pe patthar wargi aan
Jihdi koyi qadar nahi hundi
Jihnu koyi nahi puchhda

Main hun pachhtauni aan
Ess gal da rauna ae
Main soch soch marju
Ke hun tu kihda hona ae

Udd chaliyan ve nindan
Kyun soyi nahi puchhda
Kinjh duniya de agge
Main peed lukoyi nai puchhda
Koyi nahi puchhda

Main tere bina tan yaara
Raah pe patthar wargi aan
Jihdi koyi qadar nahi hundi
Jihnu koyi nahi puchhda

Main tere bina tan yaara
Raaj pe patthar wargi aan
Jihdi koyi qadar nahi hundi
Jihnu koyi nahi puchhda

Ae zindagi chhoti jehi
Tune injh langha jaani
Aa mudke aa jaani
Thoda taras dikha jaani

Meri zindagi narak jehi
Kyun hoyi nai puchhda
Jo mera si apna
Oh hun mainu ohi nahi puchhda
Koyi nai puchhda

Main tere bina tan yaara
Raah pe patthar wargi aan
Jihdi koyi qadar nahi hundi
Jihnu koyi nahi puchhda

Main tere bina tan yaara
Raah pe patthar wargi aan
Jihdi koyi qadar nahi hundi
Jihnu koyi nahi puchhdaAa.. Haan..

Koyi nahi puchhda!
"

SingerRANVIR
MusicB Praak
Song WriterJaani

;

Patthar Wargi Song | Hina Khan | Tanmay Ssingh | B Praak | Jaani | Ranvir | T-Series - RANVIR Lyrics in Hindi & English


Patthar Wargi Song | Hina Khan | Tanmay Ssingh | B Praak | Jaani | Ranvir | T-Series - RANVIR Lyrics

Patthar Wargi Song | Hina Khan | Tanmay Ssingh | B Praak | Jaani | Ranvir | T-Series - RANVIR Lyrics

Singer RANVIR
Music B Praak
Song Writer Jaani

Patthar Wargi Album Song Lyrics Hindi And English song are good and nice Lyrics for this song Ranvir as a singer is good for sing Music B. Praak, Song lyrics all-time best Jaani Star Cast Hina Khan And Tanmay Ssing

Patthar Wargi Lyrics in Hindiई कॅन ब्रेत इट्स सो स्ट्रेस
बेबी योउ गिवन तो मे
नाउ योउ कॉल मे युवर एक्स
क्यूँ रोई नही पुछड़ा
ते की होई नही पुछड़ा
सानह चल रहे के ना
के मैं मोई नही पुछड़ा

क्यूँ रोई नही पुछड़ा
ते की होई नही पुछड़ा
सानह चल रही के ना
के मैं मोई नही पुछड़ा

मैं तेरे बिना तां यारा
राह च पाए पत्थर वरगी आन
जिहदी कोई क़दर नही हुंडई
जिहणु कोई नही पुछड़ा

मैं तेरे बिना तां यारा
राह च पाए पत्थर वरगी आन
जिहदी कोई क़दर नही हुंडई
जिहणु कोई नही पुछड़ा

मैं तेरे बिना तां यारा
राह च पाए पत्थर वरगी आन
जिहदी कोई क़दर नही हुंडई
जिहणु कोई नही पुछड़ा

मैं हुन्न पछत्ौनी आ
इस गॉल दा रोना आए
मैं सोच सोच मरजू
के हुन्न तू कीहदा होना आए

उडद चलियान वे नींदा
क्यूँ सोई नही पुछड़ा
किंझ दुनिया दे आग्गे मैं
पीरह लुकोई नही पुछड़ा
कोई नही पुछड़ामैं तेरे बिना तां यारा
राह च पाए पत्थर वरगी आन
जिहदी कोई क़दर नही हुंडई
जिहणु कोई नही पुछड़ा

मैं तेरे बिना तां यारा
राह च पाए पत्थर वरगी आन
जिहदी कोई क़दर नही हुंडई
जिहणु कोई नही पुछड़ा

आए ज़िंदगी छोटी जही
तूने इंझ लंगा जानी
आ मड के आ जानी
तोड़ा तरस दिखा जानी

मेरी ज़िंदगी नरक जही
क्यूँ होई नही पुछड़ा
जो मेरा सी अपना
हुन्न मैनउ ओही नही पुछड़ा
कोई नही पुछड़ा

मैं तेरे बिना तां यारा
राह च पाए पत्थर वरगी आन
जिहदी कोई क़दर नही हुंडई
जिहणु कोई नही पुछड़ा

मैं तेरे बिना तां यारा
राह च पाए पत्थर वरगी आन
जिहदी कोई क़दर नही हुंडई
जिहणु कोई नही पुछड़ा

कोई नही पुछड़ा..


Patthar Wargi Lyrics in Hindi


I can break, it’s so stress
Baby you givin’ to me
Now you call me your ex..

Kyun royi nahi puchhda
Te ki hoyi nahi puchhda
Saah chal rahe ke na
Kivein mohi nahi puchhda

Kyun royi nahi puchhda
Te ki hoyi nahi puchhda
Saah chal rahe ke na
Ki main mohi nahi puchhdaMain tere bina tan yaara
Raah pe patthar wargi aan
Jihdi koyi qadar nahi hundi
Jihnu koyi nahi puchhda

Main tere bina tan yaara
Raah pe patthar wargi aan
Jihdi koyi qadar nahi hundi
Jihnu koyi nahi puchhda

Aa.. Haan..
Aa.. Haan..

Main tere bina tan yaara
Raah pe patthar wargi aan
Jihdi koyi qadar nahi hundi
Jihnu koyi nahi puchhda

Main hun pachhtauni aan
Ess gal da rauna ae
Main soch soch marju
Ke hun tu kihda hona ae

Udd chaliyan ve nindan
Kyun soyi nahi puchhda
Kinjh duniya de agge
Main peed lukoyi nai puchhda
Koyi nahi puchhda

Main tere bina tan yaara
Raah pe patthar wargi aan
Jihdi koyi qadar nahi hundi
Jihnu koyi nahi puchhda

Main tere bina tan yaara
Raaj pe patthar wargi aan
Jihdi koyi qadar nahi hundi
Jihnu koyi nahi puchhda

Ae zindagi chhoti jehi
Tune injh langha jaani
Aa mudke aa jaani
Thoda taras dikha jaani

Meri zindagi narak jehi
Kyun hoyi nai puchhda
Jo mera si apna
Oh hun mainu ohi nahi puchhda
Koyi nai puchhda

Main tere bina tan yaara
Raah pe patthar wargi aan
Jihdi koyi qadar nahi hundi
Jihnu koyi nahi puchhda

Main tere bina tan yaara
Raah pe patthar wargi aan
Jihdi koyi qadar nahi hundi
Jihnu koyi nahi puchhdaAa.. Haan..

Koyi nahi puchhda!
"

SingerRANVIR
MusicB Praak
Song WriterJaani

;Dil Mangdi Song | Jasbir Jassi | Aneesha Madhok | Ishika Taneja |Simba S,Jerry S,Parmod S Rana - Jasbir Jassi & Aneesha Madhok Lyrics

Dil Mangdi Song | Jasbir Jassi | Aneesha Madhok | Ishika Taneja |Simba S,Jerry S,Parmod S Rana - Jasbir Jassi & Aneesha Madhok Lyrics in hindi
Singer Jasbir Jassi & Aneesha Madhok
Music Simba Sing & Jerry Singh
Song Writer Jasbir Jassi


Dil Mangdi Lyrics in Hindi.मुंडियां विच नग जड़वायें
की दे दस नाम तू
जस्सी नू मुफ़्त च कीता
कीता बदनाम तू

मुंडियां विच नग जड़वायें
की दे दस नाम तू
जस्सी नू मुफ़्त च कीता
कीता बदनाम तू

अज्जों वी जावें कित्थों
चित्त लगदी
दिल मंगदी हो कुड़ी
दिल मंगदी हो कुड़ी
दिल मंगदी हो कुड़ी
दिल मंगदी

संखियाँ नाल किड़ किड़ हसदी
सजना लेइ घूरिया
अल्लाह कद ख़त्म करेगा
लंबियां ये दूरियां
सानु तड़पाई जावें
मुखड़ा लुकाई जावें
अँखियाँ चुराई जावें
ऐवें शरमाई जावें

मित्रां दा सुख चैन
सुड़ी टंगदी
दिल मंगदी हो कुड़ी
दिल मंगदी हो कुड़ी
दिल मंगदी हो कुड़ी
दिल मंगदी

हो जिंद माही जे चलेयों
जिंद माही जे चलेयों लाहौर
उत्थे मिलणी ओये
उत्थे मिलणी ऐ कुड़ियाँ होर
दिल विच रौंदीया ने
दिल विच रौंदीया ने चित चोर
इक गल सुणले तू
इक गल सुणले इश्क़ ना करना
समंदर इश्क़ ना जादे तरना

देके दिल बेक़दरानु
पैंदा पछतौना ऐ
आख़िर नु कल्ले बहके
दिल नु समझौना ऐ
यारा दी गल मन्नी हुंदी
पल्ले खुद के बन्नी हुंदी
आज ना ए पछतौना पैंदा
याद ना करके रोना पैंदा
ज़िंदगी ने जिंहुँ हुंदी होर तंगदी

दिल मंगदी हो कुड़ी
दिल मंगदी हो कुड़ी
दिल मंगदी हो कुड़ी
दिल मंगदी


Dil Mangdi Lyrics in Hindi.


Mundiyaan vich nag jadvayen
kee de das naam too
jassee noo muft ch keeta
keeta badnaam too

Mundiyaan vich nag jadvayen
kee de das naam too
jassee noo muft ch keeta
keeta badnaam too

Ajjon vee jaaven kitthon
chitt lagadee
dil mangdee ho kudee
dil mangdee ho kudee
dil mangdee ho kudee
dil mangdee

Sankhiyaan naal kid kid hasdee
sajana lei ghooriya
allaah kad khatm karega
lambiyaan ye dooriyaan
saanu tadpaee jaaven
mukhada lukaee jaaven
ankhiyaan churaee jaaven
aiven sharmaee jaaven

Mitraan da sukh chain
sudee tangadee
dil mangdee ho kudee
dil mangdee ho kudee
dil mangdee ho kudee
dil mangdee

Ho jind maahee je chaleyon
jind maahee je chaleyon laahaur
utthe milnee oye
utthe milnee ai kudiyaan hor
dil vich raundeeya ne
dil vich raundeeya ne chit chor
ik gal sunle too
ik gal sunle ishq na karna
samandar ishq na jaade tarna

Deke dil beqdraanu
painda pachhtauna ai
aakhir nu kalle bahake
dil nu samajhauna ai
yaara dee gal mannee hundee
palle khud ke bannee hundee
aaj na e pachhtauna painda
yaad na karke rona painda
zindagee ne jinhun hundee hor tangdee

Dil mangdee ho kudee
dil mangdee ho kudee
dil mangdee ho kudee
dil mangdee

SingerJasbir Jassi & Aneesha Madhok
MusicSimba Sing & Jerry Singh
Song WriterJasbir Jassi

;

Dil Mangdi song Lyrics | Jasbir Jassi | Aneesha Madhok | Ishika Taneja |Simba S,Jerry S,Parmod S Rana - Jasbir Jassi & Aneesha Madhok Lyrics in hindi


Dil Mangdi Song | Jasbir Jassi | Aneesha Madhok | Ishika Taneja |Simba S,Jerry S,Parmod S Rana - Jasbir Jassi & Aneesha Madhok Lyrics

Dil Mangdi Song | Jasbir Jassi | Aneesha Madhok | Ishika Taneja |Simba S,Jerry S,Parmod S Rana - Jasbir Jassi & Aneesha Madhok Lyrics in hindi
Singer Jasbir Jassi & Aneesha Madhok
Music Simba Sing & Jerry Singh
Song Writer Jasbir Jassi


Dil Mangdi Lyrics in Hindi.मुंडियां विच नग जड़वायें
की दे दस नाम तू
जस्सी नू मुफ़्त च कीता
कीता बदनाम तू

मुंडियां विच नग जड़वायें
की दे दस नाम तू
जस्सी नू मुफ़्त च कीता
कीता बदनाम तू

अज्जों वी जावें कित्थों
चित्त लगदी
दिल मंगदी हो कुड़ी
दिल मंगदी हो कुड़ी
दिल मंगदी हो कुड़ी
दिल मंगदी

संखियाँ नाल किड़ किड़ हसदी
सजना लेइ घूरिया
अल्लाह कद ख़त्म करेगा
लंबियां ये दूरियां
सानु तड़पाई जावें
मुखड़ा लुकाई जावें
अँखियाँ चुराई जावें
ऐवें शरमाई जावें

मित्रां दा सुख चैन
सुड़ी टंगदी
दिल मंगदी हो कुड़ी
दिल मंगदी हो कुड़ी
दिल मंगदी हो कुड़ी
दिल मंगदी

हो जिंद माही जे चलेयों
जिंद माही जे चलेयों लाहौर
उत्थे मिलणी ओये
उत्थे मिलणी ऐ कुड़ियाँ होर
दिल विच रौंदीया ने
दिल विच रौंदीया ने चित चोर
इक गल सुणले तू
इक गल सुणले इश्क़ ना करना
समंदर इश्क़ ना जादे तरना

देके दिल बेक़दरानु
पैंदा पछतौना ऐ
आख़िर नु कल्ले बहके
दिल नु समझौना ऐ
यारा दी गल मन्नी हुंदी
पल्ले खुद के बन्नी हुंदी
आज ना ए पछतौना पैंदा
याद ना करके रोना पैंदा
ज़िंदगी ने जिंहुँ हुंदी होर तंगदी

दिल मंगदी हो कुड़ी
दिल मंगदी हो कुड़ी
दिल मंगदी हो कुड़ी
दिल मंगदी


Dil Mangdi Lyrics in Hindi.


Mundiyaan vich nag jadvayen
kee de das naam too
jassee noo muft ch keeta
keeta badnaam too

Mundiyaan vich nag jadvayen
kee de das naam too
jassee noo muft ch keeta
keeta badnaam too

Ajjon vee jaaven kitthon
chitt lagadee
dil mangdee ho kudee
dil mangdee ho kudee
dil mangdee ho kudee
dil mangdee

Sankhiyaan naal kid kid hasdee
sajana lei ghooriya
allaah kad khatm karega
lambiyaan ye dooriyaan
saanu tadpaee jaaven
mukhada lukaee jaaven
ankhiyaan churaee jaaven
aiven sharmaee jaaven

Mitraan da sukh chain
sudee tangadee
dil mangdee ho kudee
dil mangdee ho kudee
dil mangdee ho kudee
dil mangdee

Ho jind maahee je chaleyon
jind maahee je chaleyon laahaur
utthe milnee oye
utthe milnee ai kudiyaan hor
dil vich raundeeya ne
dil vich raundeeya ne chit chor
ik gal sunle too
ik gal sunle ishq na karna
samandar ishq na jaade tarna

Deke dil beqdraanu
painda pachhtauna ai
aakhir nu kalle bahake
dil nu samajhauna ai
yaara dee gal mannee hundee
palle khud ke bannee hundee
aaj na e pachhtauna painda
yaad na karke rona painda
zindagee ne jinhun hundee hor tangdee

Dil mangdee ho kudee
dil mangdee ho kudee
dil mangdee ho kudee
dil mangdee

SingerJasbir Jassi & Aneesha Madhok
MusicSimba Sing & Jerry Singh
Song WriterJasbir Jassi

;