Lyrics Markets: new marathi song

Popular Posts

What’s Hot

Showing posts with label new marathi song. Show all posts
Showing posts with label new marathi song. Show all posts


Chandrabhaga Song | New Marathi Song 2021 DJ | Swaroop Bhalwankar | Pranjal Palkar - RJ Sumit | CGP - Swaroop Bhalwankar Lyrics

Chandrabhaga Song | New Marathi Song 2021 DJ | Swaroop Bhalwankar | Pranjal Palkar - RJ Sumit | CGP - Swaroop Bhalwankar Lyrics in marathi
Singer Swaroop Bhalwankar
Music Swaroop Bhalwankar
Song Writer Akash Sonaone


Chandrbhaga Lyrics inn hindi


Chandrabhaga Aaga
Raatila Zalo Mi Ja
Sangu Kunala Kasa Mi Sanga
Tujhya Mag Zalo Mi Yeda Yeda
Mala Kada Na Zalo Mi Yeda Yeda
Aag Mag Tu Pudh G
Aata Tujhyach Mag
Zala Gaav Yeda Yeda
Aag Yena Raatila Swapnat Yena
Mala G Mouka Tu Dena
Tujhyavina Mala Kalana Kahi
Mi Zalo Yeda Yena G

Yeda G Pisa Zalo G Tujhya
Othachi Lali Mi Pahili
Aata G Manat Mazya
Pritichi Jyot Lagli
Chandrabhaga Rani Mazi
Ye G Ye Badhala Bhadli
Chandrabhaga Rani Mazi
Ye G Ye Badhala Bhadli
Chandrabhaga Rani Mazi
Ye G Ye Badhala Bhadli

Ti Aali Mazya Jawali
Proghkala Jail Zali
Aaga Manat Manat
Sangat Sangat Aikav
Manun Dili G Pappi Mazya Gaali
Aag Yena Raatila Swapnat Yena
Mala G Mouka Tu Dena
Tujhyavina Mala Kalana Kahi
Mi Zalo Yeda Yena G
Chandrabhaga Rani Mazi
Ye G Ye Badhala Bhadli
Chandrabhaga Rani Mazi
Ye G Ye Badhala Bhadli
Chandrabhaga Rani Mazi
Ye G Ye Badhala Bhadli…

Chandrabhaga Aaga
Raatila Zalo Mi Ja..
Sangu Kunala Kasa Mi Sanga
Tujhya Mag Zalo Mi Yeda Yeda
Mala Kada Na Zalo Mi Yeda Yeda
Aag Mag Tu Pudh G
Aata Tujhyach Mag
Zala Gaav Yeda Yeda
Aag Yena Raatila Swapnat Yena
Mala G Mouka Tu Dena
Tujhyavina Mala Kalana Kahi
Mi Zalo Yeda Yena G…

Ya Korya Kaljavar
Aaga Haath Tuza Laav
Mazya G Manachi Raani
Chandrabhaga Tich Naav
Na Gaavle
Aafat…
Mag Natun Aali
Aafat…
Ha Jaun Ghetla Do R Ghot R
Nachlo Cham Cham Tapat…
Aag Mag Tu Pudh G
Aata Tujhyach Mag
Zala Gaav Yeda Yeda
Aag Yena Raatila Swapnat Yena
Mala G Mouka Tu Dena
Tujhyavina Mala Kalana Kahi
Mi Zalo Yeda Yena G

Chandrabhaga Rani Mazi
Ye G Ye Badhala Bhadli
Chandrabhaga Rani Mazi
Ye G Ye Badhala Bhadli
Chandrabhaga Rani Mazi
Ye G Ye Badhala Bhadli…

Yeda G Pisa Zalo G Tujhya
Othachi Lali Mi Pahili
Aata G Manat Mazya
Pritichi Jyot Lagli
Chandrabhaga Rani Mazi
Ye G Ye Badhala Bhadli
Chandrabhaga Rani Mazi
Ye G Ye Badhala Bhadli
Chandrabhaga Rani Mazi
Ye G Ye Badhala Bhadli…


Chandrbhaga Lyrics in marathiचंद्रभागा आगा
रातीला झालो मी जा
सांगु कुनाला कसा मी सांगा
तुझ्या मग झालो मी येदा येडा
मला काडा ना झालो मी येदा येदा
आग मग तू पुध जी
आता तुझ्याच मग
झाला गाव येद येडा
आग येना राातीला स्वप्नाट येना
माला जी मौका तू देना
तुझ्याविना मला कलाना कहि
मी झलो यदा येना जी

येदा जी पिसा झालो जी तुज्या
ओठाचि लाली मी पाहिली
आता जी मानत माझ्या
प्रीतीचि ज्योत लागळी
चंद्रभागा राणी माझी
ये जी ये बधाला भादली
चंद्रभागा राणी माझी
ये जी ये बधाला भादली
चंद्रभागा राणी माझी
ये जी ये बधाला भादली

तिळी माझ्या जावली
प्रोघकला जेल झली
आगा मनात मनात
संगत संगीत ऐकाव
मनून दिली जी पप्प्या माझ्या गळी
आग येना राातीला स्वप्नाट येना
माला जी मौका तू देना
तुझ्याविना मला कलाना कहि
मी झलो यदा येना जी
चंद्रभागा राणी माझी
ये जी ये बधाला भादली
चंद्रभागा राणी माझी
ये जी ये बधाला भादली
चंद्रभागा राणी माझी
ये जी ये बधाला भादली…

चंद्रभागा आगा
रातीला झालो मी जा ..
सांगु कुनाला कसा मी सांगा
तुझ्या मग झालो मी येदा येडा
मला काडा ना झालो मी येदा येदा
आग मग तू पुध जी
आता तुझ्याच मग
झाला गाव येद येडा
आग येना राातीला स्वप्नाट येना
माला जी मौका तू देना
तुझ्याविना मला कलाना कहि
मी झलो येदा येना जी…

या कोर्या काळजावर
आगा हाथ तुझा लाव
मज्या जी मनाची रानी
चंद्रभागा टिच नाव
ना गावले
अफाट…
मग नटुन आली
अफाट…
हा जान घाटला दो आर घोट आर
नचलो चम चाम तापात…
आग मग तू पुध जी
आता तुझ्याच मग
झाला गाव येद येडा
आग येना राातीला स्वप्नाट येना
माला जी मौका तू देना
तुझ्याविना मला कलाना कहि
मी झलो यदा येना जी

चंद्रभागा राणी माझी
ये जी ये बधाला भादली
चंद्रभागा राणी माझी
ये जी ये बधाला भादली
चंद्रभागा राणी माझी
ये जी ये बधाला भादली…

येदा जी पिसा झालो जी तुज्या
ओठाचि लाली मी पाहिली
आता जी मानत माझ्या
प्रीतीचि ज्योत लागळी
चंद्रभागा राणी माझी
ये जी ये बधाला भादली
चंद्रभागा राणी माझी
ये जी ये बधाला भादली
चंद्रभागा राणी माझी
ये जी ये बधाला भादली…

SingerSwaroop Bhalwankar
MusicSwaroop Bhalwankar
Song WriterAkash Sonaone

;

Chandrabhaga Song | New Marathi Song 2021 DJ | Swaroop Bhalwankar | Pranjal Palkar - RJ Sumit | CGP - Swaroop Bhalwankr lyics in mararthi


Chandrabhaga Song | New Marathi Song 2021 DJ | Swaroop Bhalwankar | Pranjal Palkar - RJ Sumit | CGP - Swaroop Bhalwankar Lyrics

Chandrabhaga Song | New Marathi Song 2021 DJ | Swaroop Bhalwankar | Pranjal Palkar - RJ Sumit | CGP - Swaroop Bhalwankar Lyrics in marathi
Singer Swaroop Bhalwankar
Music Swaroop Bhalwankar
Song Writer Akash Sonaone


Chandrbhaga Lyrics inn hindi


Chandrabhaga Aaga
Raatila Zalo Mi Ja
Sangu Kunala Kasa Mi Sanga
Tujhya Mag Zalo Mi Yeda Yeda
Mala Kada Na Zalo Mi Yeda Yeda
Aag Mag Tu Pudh G
Aata Tujhyach Mag
Zala Gaav Yeda Yeda
Aag Yena Raatila Swapnat Yena
Mala G Mouka Tu Dena
Tujhyavina Mala Kalana Kahi
Mi Zalo Yeda Yena G

Yeda G Pisa Zalo G Tujhya
Othachi Lali Mi Pahili
Aata G Manat Mazya
Pritichi Jyot Lagli
Chandrabhaga Rani Mazi
Ye G Ye Badhala Bhadli
Chandrabhaga Rani Mazi
Ye G Ye Badhala Bhadli
Chandrabhaga Rani Mazi
Ye G Ye Badhala Bhadli

Ti Aali Mazya Jawali
Proghkala Jail Zali
Aaga Manat Manat
Sangat Sangat Aikav
Manun Dili G Pappi Mazya Gaali
Aag Yena Raatila Swapnat Yena
Mala G Mouka Tu Dena
Tujhyavina Mala Kalana Kahi
Mi Zalo Yeda Yena G
Chandrabhaga Rani Mazi
Ye G Ye Badhala Bhadli
Chandrabhaga Rani Mazi
Ye G Ye Badhala Bhadli
Chandrabhaga Rani Mazi
Ye G Ye Badhala Bhadli…

Chandrabhaga Aaga
Raatila Zalo Mi Ja..
Sangu Kunala Kasa Mi Sanga
Tujhya Mag Zalo Mi Yeda Yeda
Mala Kada Na Zalo Mi Yeda Yeda
Aag Mag Tu Pudh G
Aata Tujhyach Mag
Zala Gaav Yeda Yeda
Aag Yena Raatila Swapnat Yena
Mala G Mouka Tu Dena
Tujhyavina Mala Kalana Kahi
Mi Zalo Yeda Yena G…

Ya Korya Kaljavar
Aaga Haath Tuza Laav
Mazya G Manachi Raani
Chandrabhaga Tich Naav
Na Gaavle
Aafat…
Mag Natun Aali
Aafat…
Ha Jaun Ghetla Do R Ghot R
Nachlo Cham Cham Tapat…
Aag Mag Tu Pudh G
Aata Tujhyach Mag
Zala Gaav Yeda Yeda
Aag Yena Raatila Swapnat Yena
Mala G Mouka Tu Dena
Tujhyavina Mala Kalana Kahi
Mi Zalo Yeda Yena G

Chandrabhaga Rani Mazi
Ye G Ye Badhala Bhadli
Chandrabhaga Rani Mazi
Ye G Ye Badhala Bhadli
Chandrabhaga Rani Mazi
Ye G Ye Badhala Bhadli…

Yeda G Pisa Zalo G Tujhya
Othachi Lali Mi Pahili
Aata G Manat Mazya
Pritichi Jyot Lagli
Chandrabhaga Rani Mazi
Ye G Ye Badhala Bhadli
Chandrabhaga Rani Mazi
Ye G Ye Badhala Bhadli
Chandrabhaga Rani Mazi
Ye G Ye Badhala Bhadli…


Chandrbhaga Lyrics in marathiचंद्रभागा आगा
रातीला झालो मी जा
सांगु कुनाला कसा मी सांगा
तुझ्या मग झालो मी येदा येडा
मला काडा ना झालो मी येदा येदा
आग मग तू पुध जी
आता तुझ्याच मग
झाला गाव येद येडा
आग येना राातीला स्वप्नाट येना
माला जी मौका तू देना
तुझ्याविना मला कलाना कहि
मी झलो यदा येना जी

येदा जी पिसा झालो जी तुज्या
ओठाचि लाली मी पाहिली
आता जी मानत माझ्या
प्रीतीचि ज्योत लागळी
चंद्रभागा राणी माझी
ये जी ये बधाला भादली
चंद्रभागा राणी माझी
ये जी ये बधाला भादली
चंद्रभागा राणी माझी
ये जी ये बधाला भादली

तिळी माझ्या जावली
प्रोघकला जेल झली
आगा मनात मनात
संगत संगीत ऐकाव
मनून दिली जी पप्प्या माझ्या गळी
आग येना राातीला स्वप्नाट येना
माला जी मौका तू देना
तुझ्याविना मला कलाना कहि
मी झलो यदा येना जी
चंद्रभागा राणी माझी
ये जी ये बधाला भादली
चंद्रभागा राणी माझी
ये जी ये बधाला भादली
चंद्रभागा राणी माझी
ये जी ये बधाला भादली…

चंद्रभागा आगा
रातीला झालो मी जा ..
सांगु कुनाला कसा मी सांगा
तुझ्या मग झालो मी येदा येडा
मला काडा ना झालो मी येदा येदा
आग मग तू पुध जी
आता तुझ्याच मग
झाला गाव येद येडा
आग येना राातीला स्वप्नाट येना
माला जी मौका तू देना
तुझ्याविना मला कलाना कहि
मी झलो येदा येना जी…

या कोर्या काळजावर
आगा हाथ तुझा लाव
मज्या जी मनाची रानी
चंद्रभागा टिच नाव
ना गावले
अफाट…
मग नटुन आली
अफाट…
हा जान घाटला दो आर घोट आर
नचलो चम चाम तापात…
आग मग तू पुध जी
आता तुझ्याच मग
झाला गाव येद येडा
आग येना राातीला स्वप्नाट येना
माला जी मौका तू देना
तुझ्याविना मला कलाना कहि
मी झलो यदा येना जी

चंद्रभागा राणी माझी
ये जी ये बधाला भादली
चंद्रभागा राणी माझी
ये जी ये बधाला भादली
चंद्रभागा राणी माझी
ये जी ये बधाला भादली…

येदा जी पिसा झालो जी तुज्या
ओठाचि लाली मी पाहिली
आता जी मानत माझ्या
प्रीतीचि ज्योत लागळी
चंद्रभागा राणी माझी
ये जी ये बधाला भादली
चंद्रभागा राणी माझी
ये जी ये बधाला भादली
चंद्रभागा राणी माझी
ये जी ये बधाला भादली…

SingerSwaroop Bhalwankar
MusicSwaroop Bhalwankar
Song WriterAkash Sonaone

;