Jhali Banu Dhangarin | Khandobachi Karbharin खंडोबाची कारभारीण झाली बानू धनगरीन | Malhari Songs - chandan kamble Lyrics in marathi | Lyrics Markets

Popular Posts

What’s Hot

Jhali Banu Dhangarin | Khandobachi Karbharin खंडोबाची कारभारीण झाली बानू धनगरीन | Malhari Songs - chandan kamble Lyrics in marathi

 

Jhali Banu Dhangarin | Khandobachi Karbharin खंडोबाची कारभारीण झाली बानू धनगरीन | Malhari Songs - chandan kamble Lyrics

Singer chandan kamble
Music chandan kamble
Song Writer chandan kamble

Jhali Banu Dhangarin in marathi 


असा कसा हा देव येडा झाला पहा कशी नवलाई

शिव अवतारी तुझीच पार्वती तीच हि बानू बाई

येळकोट येळकोट जय मल्हार
सदानंदाचा विजय असो

देव अधिपती कशी हरली त्याची मती
एक मनात इच्छा होती कधी होईल अर्धांगिन
त्या खंडोबाची कारभारीण झाली बानू धनगरीन
खंडोबाची कारभारीण झाली बानू धनगरीन .....

जाऊन चंदनपुराला पाहतोय बानूच्या घराला
जाऊन चंदनपुराला पाहतोय बानूच्या घराला
भुरळ पडली येडा झाला देव भुलूनी कसा गेला
होता तिचा पण आला पूर्ण तो करून
तिला घालून पैंजण म्हणे तुला मी सांभाळीन
त्या खंडोबाची कारभारीण झाली बानू धनगरीन
खंडोबाची कारभारीण झाली बानू धनगरीन .....

बानूला ठेउनी मनात जागुनिया दिनरात
बानूला ठेउनी मनात जागुनिया दिनरात
राहून साऱ्या धनगरात खातोय भातामध्ये ताक
ध्यास होता मनी तिला वाचनात गुंतुनी
म्हणे होतो मी तुझा धनी जानी अंतरीच्या खुनी
त्या खंडोबाची कारभारीण झाली बानू धनगरीन
खंडोबाची कारभारीण झाली बानू धनगरीन .....

जोडा शंभू पार्वतीचा ठेवा पूर्व पुण्याईचा
जोडा शंभू पार्वतीचा ठेवा पूर्व पुण्याईचा
योग जीवाशी शिवाचा देव खंडोबा नावाचा
तोच आदीनाथ त्यांनी दावली जगी रीत
तीच आली कलियुगात सांगे साऱ्याला चंदन
खंडोबाची कारभारीण झाली बानू धनगरीन
खंडोबाची कारभारीण झाली बानू धनगरीन .....

देव अधिपती कशी हरली त्याची मती
एक मनात इच्छा होती कधी होईल अर्धांगिन
त्या खंडोबाची कारभारीण झाली बानू धनगरीन
खंडोबाची कारभारीण झाली बानू धनगरीन .....

Jhali Banu Dhangarin in marathi 

 

Asā kasā hā dēva yēḍā jhālā
pahā kaśī navalā'ī
śiva avatārī tujhīca pārvatī
tīca hi bānū bā'ī

yēḷakōṭa yēḷakōṭa
jaya mal'hāra
sadānandācā vijaya asō

dēva adhipatī kaśī haralī tyācī matī
ēka manāta icchā hōtī
kadhī hō'īla ardhāṅgina
tyā khaṇḍōbācī kārabhārīṇa jhālī bānū dhanagarīna
khaṇḍōbācī kārabhārīṇa jhālī bānū dhanagarīna.....

Jā'ūna candanapurālā
pāhatōya bānūcyā gharālā
jā'ūna candanapurālā
pāhatōya bānūcyā gharālā
bhuraḷa paḍalī yēḍā jhālā
dēva bhulūnī kasā gēlā
hōtā ticā paṇa
ālā pūrṇa tō karūna
tilā ghālūna pain̄jaṇa
mhaṇē tulā mī sāmbhāḷīna
tyā khaṇḍōbācī kārabhārīṇa jhālī bānū dhanagarīna
khaṇḍōbācī kārabhārīṇa jhālī bānū dhanagarīna.....

Bānūlā ṭhē'unī manāta
jāguniyā dinarāta
bānūlā ṭhē'unī manāta
jāguniyā dinarāta
rāhūna sāṟyā dhanagarāta
khātōya bhātāmadhyē tāka
dhyāsa hōtā manī
tilā vācanāta guntunī
mhaṇē hōtō mī tujhā dhanī
jānī antarīcyā khunī
tyā khaṇḍōbācī kārabhārīṇa jhālī bānū dhanagarīna
khaṇḍōbācī kārabhārīṇa jhālī bānū dhanagarīna.....

Jōḍā śambhū pārvatīcā
ṭhēvā pūrva puṇyā'īcā
jōḍā śambhū pārvatīcā
ṭhēvā pūrva puṇyā'īcā
yōga jīvāśī śivācā
dēva khaṇḍōbā nāvācā
tōca ādīnātha
tyānnī dāvalī jagī rīta
tīca ālī kaliyugāta
sāṅgē sāṟyālā candana
khaṇḍōbācī kārabhārīṇa jhālī bānū dhanagarīna
khaṇḍōbācī kārabhārīṇa jhālī bānū dhanagarīna.....

Dēva adhipatī
kaśī haralī tyācī matī
ēka manāta icchā hōtī
kadhī hō'īla ardhāṅgina
tyā khaṇḍōbācī kārabhārīṇa jhālī bānū dhanagarīna
khaṇḍōbācī kārabhārīṇa jhālī bānū dhanagarīna..

Singerchandan kamble
Musicchandan kamble
Song Writerchandan kamble


0 comments:

Post a Comment

Please do not enter any Spam link in the Comment Box.