Shivaji Maharaj Powada with Lyrics - Me Shivajiraje Bhosale Boltoy | Marathi Song | Mahesh Manjrekar - Nandesh Umap Lyrics | Lyrics Markets

Popular Posts

What’s Hot

Shivaji Maharaj Powada with Lyrics - Me Shivajiraje Bhosale Boltoy | Marathi Song | Mahesh Manjrekar - Nandesh Umap Lyrics

Shivaji Maharaj Powada with Lyrics - Me Shivajiraje Bhosale Boltoy | Marathi Song | Mahesh Manjrekar - Nandesh Umap Lyrics

Shivaji Maharaj Powada with Lyrics - Me Shivajiraje Bhosale Boltoy | Marathi Song | Mahesh Manjrekar - Nandesh Umap Lyrics
Singer Nandesh Umap
Music Ajit, Sameer And Atul

Shivaji Maharaj Powada Lyrics in Marathi Me Shivajiraje Bhosale Boltoy Marathi Song lyrics Mahesh Manjrekar(2018) Chatrapati Shivaji Maharaj Powada lyrics
Shivaji Maharaj Powada Lyrics in Marathi - Me Shivajiraje Bhosale Boltoyमहाराजांची, शिवाजी महाराजांची कीर्ती, बेफाम होती

महाराजांची कीर्ती बेफाम, दरबारी पुसती बेगम

भल्या भल्यांना फुटला घाम, याला कोण घालिल येसन

दरबारी पुसती बेगम, बडी बेगम म्हणजे अली आदिलशहाची आई बर का!नजरेत तिच्या अंगार, दरबार झाला गपगार,

कुणी घेईना पुढाकार, साऱ्यांनीच मानली हार,

इतक्यात अचानक एक सरदार उठला बोलला

हम लायेंगे शिवाजी को, अन त्याने विडा उचलला

नाव त्याच अफजलखान …२जिता जागता जणू शैतान

खान बोलला छाती ठोकून,

शिवबाला टाकतो ठोकून

मरहबा, सुभानअल्लाह

कौतिक झाले दरबारात

खान निघाला मोठ्या गुरमित

त्याच घोडदल पायदळ

फौजा फाटा लई बक्कल

अंगी दहा हत्तीच बळ,पाहणारा कापे चळचळ

वाटेत भेटेल त्याला चिरडीत,

ठेचीत खानाची सेना निघाली

गाव लुटली, देऊळ उद्ध्वस्त केली

आया बहि‍णींची आब्रू लुटली

कोण कोण रोखणार हे वादळआता शिवबाच काही खर नाही

इकडे निजाम, तिकडे मोगल

पलीकडे इंग्रज, जो ते हेच बोलू लागला

राज्याची सेना मुठभर, खानाला कसा थोपणार

काय लडवावा हुन्नर, चिंतेत पंत सरदारअश्या वाघिणीचा तो छावा…. २गनिमाला कसा ठेचावा, डोक्यात गनिमी कावा

भेटीचा धाडला सांगावा, प्रतापगडावर,

प्रतापगडावर आमने सामने भेटीचा सांगावा खानान

हसत हसत कबूल केला, दिवस ठरला …

दिवस ठरला, आणि ठरल्या प्रमाणे

प्रतापगडाच्या पायथ्याशी खान …३आला बेगुमान नाही त्याला जाण

शिवाजी राजाच्या करामतिची…..२

अन त्यास नाही जाणीव शक्तिची……२

अन करील काय कल्पना युक्तिची

हा जी जी जी …३

महाराजानी निरोप घेतला …२

न दंडवत घातला भावानीलातसाच आई जिजाऊला

वकुत ह्यो वंगळ त्यों कसलापानी आल आईच्या डोळ्याला

न सरदार लागला रडायला

अहो हे हे हे सरदार तर रडतीलच

पण हत्ती घोड़ शिव ना चार्याला

अन गाई बघा लागल्या हम्बराया

असला बेहुद वकुत आला

दुश्मनाच्या गोटामधी चालला मराठ्याचा राजा

अहो राजा हो जी र दाजी र जी जी …३खानाच्या भेटीसाठी …२

महाराजानी एक शानदार शामियाना उभारला होता

भेटीसाठी छान उभारीला

नक्षीदार शामियान्याला

अन अशा ह्या शामियान्यात

खान डौलत डुलत आला …२सय्यद बंडा त्याच्या संगतीला

शिवबाच्या संगती महाला

म्हणतात ना होता जीवा म्हणुन वाचला शिवा

राजाला पाहून खान म्हणतो

आओ आओ शिवाजी आओ हमारे गले लग जाओ

खान हाक मारीतो हसरी …२रोखून नजर गगनी

जी र जी जी …

पण आपला राजा …२

काही कच्च्या गुरुचा चेला नव्हता

राजा गोर पहात त्याची न्यारी

चाल चित्याची सावध भारी

जी र जी जी …खानान राजाला आलिंगन दिल

अन दगा केला

खान दाबी मानी मान्याला …२

कट्यारीचा वार त्यान केला …२

गर खरा आवाज झाला

चिलाखत व्हत अंगाला

खानाचा वार फुका गेला

खान यडबडलाइतक्यात महाराजानी

पोटामधी पिसवा ढकलला

वाघनखांचा मारा केला

हे टरटरा फाडल पोटाला

हे तडा गेला खानाचा कोथळा

बाहिर आला जी र जी जी …३प्रतापगडाचे युद्ध जाहले …३

रक्त सांडले पाप सारे गेले

पावन केला क्रुष्णेचा घाट …२

लावली गुलामिची हो वाट …२

मराठे शाहिचा मांडला थाट हो जी जी …३

English Lyrics

Maharajanchi,
Shivaji Maharajanchi Kirti, Befaam Hoti
Maharajanchi Kirti Befaam, Bhalya Bhalyala Futla Ghaam
Yala Kon Ghalil Ye Sene, Darabaari Pusati Begam
Badi Begam Mhanaje Ali Adilashahachi Aaee Bar Ka.

Najret Tichya Angaar, Darbaar Jhala Gapgaar,
Kuni Gheina Pudhakaar, Saryanich Maanali Haar,

Itakyaat Achaanak Ek Sardaar Uthala
Bolala Hum Laaunga Shivaji Ko
Ann Tyane Vida Uchalala, Naav Tyaach Afzal Khan...
Naav Tyaach Afzal Khan
Jita Jagata Janu Saitaan
Khan Bolala Chhati Thokun,
Shivabala Takato Chiradun
Marahabba, Subhanalla
Kautik Jhaal Darabaaraat
Khan Nighala Mothya Goormit

Tyech Ghodadal Paayadal
Faujaa Phaataa Layi Bakkali
Angi Dahaa Hattnch Bal,
Pahanaaraa Kaape Chalchal

Vaatet Bhetel Tyala Chiradit,
Thechit, Khanachi Sena Nighali
Gaav Lutali, Deval Uddhvast Keli
Aaya Bahininchi Aabru Lutali
Kon, Kon Rokhanar He Vaadal

Aata Shivabach Kahi Khar Nahi
Ikad Nijaam, Tikade Moghal
Palikad Ingraj, Jo To Hech Bolu Lagala
Rajach Isena Muthbhar, Khanaala Kasaa Thopanar
Kaay Ladhavaavaa Hunnar, Chintet Pant Sardaar

Ashya Vaghinicha To Chhava
Ashya Vaghinicha To Chhava
Ganimaala Kasaa Thechaava, Dokyaat Ganimi Kaava
Bheticha Dhadala Saangava Prataapgadavar,
Prataapgadavar Aamane Saamane
Bheticha Saangava Khaanaan
Hasat Hasat Kabul Kelaa Divas Tharala.....
Divas Tharala, Ann Tharalya Pramaane

Prataapgadachya Payathyashi Khan
Ha Prataapgadachya Payathyashi Khan
Aala Begumaan Tyala Nahi Jaan
Shivaji Rajachya Karaamatichi

Ann Tyasi Nahi Jaaniv Shaktichi
Tyasi Nahi Janeev Shaktichi
Tyaasi Nahi Jaaniv Shaktichi
Ann Karil Kaay Kalpana Yuktichi
Ha Jee Jee Jee

Khanachya Bheti Saathi Maharajani
Ek Shandar Shamiyana Ubharala Hota
Bhetisathi Chhan Ubharila
Nakshidaar Shamiyanyala

Ann Ashya Ya Shamiyanyat
Khan Daulat Dulat Aala
Sayyad Banda Tyacha Sangatila
Shivabacha Sangati Mahaalaa
Rajala Pahun, Rajala Pahun
Khan Mhanato Kasa, Ha Ha Ha
Aao, Aao Shivaji Aao
Humare Gale Lag Jaao, Aao Ha.... Ha..... Ha.......
Khan Haak Marito Hasari
Rokhun Najar Gahiri
Jee Ra..Ha Jeerajee Jee Jee

Khanaan Rajala Aalingan Dila
Ann Dagaa Kela,
Khan Dabi Maan Maanyala
Katyaricha Vaar Tyan Kela
Khar Khar Aavaaaj Jhala
Chilakhat Vhatay Angala
Khanacha Vaar Phuka Gela, Khan Yedbadala,
Itakyat Maharajaan, Potamadhi Bichhuva Dhakalala
Potamadhi Bichhuva Dhakalala
Wagh Nakhacha Maara Kela
Tara Tara Fadal Potala
Tada Gela Khanacha Kothala
Baahir Aala Jee, Jee, Jee
0 comments:

Post a Comment

Please do not enter any Spam link in the Comment Box.