Ti Talwar (Powada) ft Shreyas Talpade | Superhit Marathi Songs | Baghtos Kay Mujra Kar - Adarsh Shinde Lyrics in hindi | Lyrics Markets

Popular Posts

What’s Hot

Ti Talwar (Powada) ft Shreyas Talpade | Superhit Marathi Songs | Baghtos Kay Mujra Kar - Adarsh Shinde Lyrics in hindi


 Ti Talwar (Powada) ft Shreyas Talpade | Superhit Marathi Songs | Baghtos Kay Mujra Kar - Adarsh Shinde Lyrics

Ti Talwar (Powada) ft Shreyas Talpade | Superhit Marathi Songs | Baghtos Kay Mujra Kar - Adarsh Shinde Lyrics in hindi


Singer Adarsh Shinde
Music Amitraj
Song Writer Kshitij Patwardhan


Ti Talvaar Lyrics in Marathi


सह्याद्रीच्या कडेकपारी

घुमतो वारा तुझ्या नामाचा

कृष्णा गोदा भीमा तापी

घागर भरती तुझ्या कृपेच्या

जिरं जिरं जी… जिरं जिरं जी…

जिरं जिरं जी हा..

आई फिरविते हात कपाळी

सांगे लेकराला तुझीच कथा

वाटे कडे बघ डोळे लागले

सांग भेटशील कधी रे आता

तुझी लेकरे रोज नव्याने

शोधत राहती तुझ्या खुणा

उद्धरून तू टाक आम्हाला

जन्माला तू ये रे पुन्हा

जिरं जिरं जी… जिरं जिरं जी…

जिरं जिरं जी हा..

पुन्हा तुझा आवाज ऐकण्या

पंच प्राण हे येतील का रे

डोळ्यांची हि निरांजने रे

औक्षण करती डोळे भरुनी

लक्ष टोपडी शिवली जातील

जर जर जर जर

माया भरल्या साड्यामधुनी

लाख कड्यांना आकार येईल

पोलादाच्या खांबामधुनीपायी वाळा तुला घालतील

आगीतून दावून सुलाखुनी

तीट लावण्या काजळ देईल

रयत हि अंधाराची घेऊनअसा हवा जी, बाल शिवाजी

मुलखाचा होईल कणा

उद्धरून तू टाक आम्हाला

जन्माला तू ये रे पुन्हा

जिरं जिरं जी… जिरं जिरं जी…

जिरं जिरं जी हा..पाठीशी असतील मावळे

अंगावर घेशील वादळे

कधी गडावर कधी खिंडीतून

शौर्याचे मग रोज सोहळे

तुटलेल्या साऱ्या सांध्यांना

पुन्हा एकदा जोडशील तू

अरे लाख असुदे अफजल आता

वाघ नखाविना फाडशील तू

पण कारस्थान शिजतील

डाव आखले जातील

तुला पाडण्या सारे शत्रू एकवटतीलसंकटाचे वादळ येईल

आभाळाचा अग्नी होईल

डोळ्या देखत तांडव सारे

तू एकटा कसे रोखशील

धावून येई मग ती शक्ती

जिच्यावरी अखंड भक्ती

उघडून दिव्यत्वाचे दार

आई भवानी घे अवतार

घे अवतार, घे अवतार

आई भवानी घे अवतार

हात पसरतो आई भवानी

बळ द्यावे अपरंपार

शिवबा लढतो प्राणपणाने

हाती देई ती तलवार

ती दुमदुमणारा एक हुंकार

जिरं जिरं जी… जिरं जिरं जी…

ती वज्राची रे लख्ख किनार

जिरं जिरं जी… जिरं जिरं जी…

ती चैतन्याचा साक्षात्कार

तू आन पुन्हा रे ती तलवार

तू आन पुन्हा रे ती तलवार

तू आन पुन्हा रे ती तलवार


Ti Talvaar Lyrics in Marathi

sahyādrīcyā kaḍēkapārī

ghumatō vārā tujhyā nāmācā

kr̥ṣṇā gōdā bhīmā tāpī

ghāgara bharatī tujhyā kr̥pēcyā

jiraṁ jiraṁ jī… jiraṁ jiraṁ jī…

jiraṁ jiraṁ jī hā..

Ā'ī phiravitē hāta kapāḷī

sāṅgē lēkarālā tujhīca kathā

vāṭē kaḍē bagha ḍōḷē lāgalē

sāṅga bhēṭaśīla kadhī rē ātā

tujhī lēkarē rōja navyānē

śōdhata rāhatī tujhyā khuṇā

ud'dharūna tū ṭāka āmhālā

janmālā tū yē rē punhā

jiraṁ jiraṁ jī… jiraṁ jiraṁ jī…

jiraṁ jiraṁ jī hā..

Punhā tujhā āvāja aikaṇyā

pan̄ca prāṇa hē yētīla kā rē

ḍōḷyān̄cī hi nirān̄janē rē

aukṣaṇa karatī ḍōḷē bharunī

lakṣa ṭōpaḍī śivalī jātīla

jara jara jara jara

māyā bharalyā sāḍyāmadhunī

lākha kaḍyānnā ākāra yē'īla

pōlādācyā khāmbāmadhunīpāyī vāḷā tulā ghālatīla

āgītūna dāvūna sulākhunī

tīṭa lāvaṇyā kājaḷa dē'īla

rayata hi andhārācī ghē'ūnaasā havā jī, bāla śivājī

mulakhācā hō'īla kaṇā

ud'dharūna tū ṭāka āmhālā

janmālā tū yē rē punhā

jiraṁ jiraṁ jī… jiraṁ jiraṁ jī…

jiraṁ jiraṁ jī hā..Pāṭhīśī asatīla māvaḷē

aṅgāvara ghēśīla vādaḷē

kadhī gaḍāvara kadhī khiṇḍītūna

śauryācē maga rōja sōhaḷē

tuṭalēlyā sāṟyā sāndhyānnā

punhā ēkadā jōḍaśīla tū

arē lākha asudē aphajala ātā

vāgha nakhāvinā phāḍaśīla tū

paṇa kārasthāna śijatīla

ḍāva ākhalē jātīla

tulā pāḍaṇyā sārē śatrū ēkavaṭatīlasaṅkaṭācē vādaḷa yē'īla

ābhāḷācā agnī hō'īla

ḍōḷyā dēkhata tāṇḍava sārē

tū ēkaṭā kasē rōkhaśīla

dhāvūna yē'ī maga tī śaktī

jicyāvarī akhaṇḍa bhaktī

ughaḍūna divyatvācē dāra

ā'ī bhavānī ghē avatāra

ghē avatāra, ghē avatāra

ā'ī bhavānī ghē avatāra

hāta pasaratō ā'ī bhavānī

baḷa dyāvē aparampāra

śivabā laḍhatō prāṇapaṇānē

hātī dē'ī tī talavāra

tī dumadumaṇārā ēka huṅkāra

jiraṁ jiraṁ jī… jiraṁ jiraṁ jī…

tī vajrācī rē lakhkha kināra

jiraṁ jiraṁ jī… jiraṁ jiraṁ jī…

tī caitan'yācā sākṣātkāra

tū āna punhā rē tī talavāra

tū āna punhā rē tī talavāra

tū āna punhā rē tī talavāra


SingerAdarsh Shinde
MusicAmitraj
Song WriterKshitij Patwardha

0 comments:

Post a Comment

Please do not enter any Spam link in the Comment Box.