Kheltana Rang Bai Holi Cha - Marathi Lokgeet Nritya Dance Song | Lavanya Apsara - Uttara Kelker Lyrics in hindi | Lyrics Markets

Popular Posts

What’s Hot

Kheltana Rang Bai Holi Cha - Marathi Lokgeet Nritya Dance Song | Lavanya Apsara - Uttara Kelker Lyrics in hindi


Kheltana Rang Bai Holi Cha - Marathi Lokgeet Nritya Dance Song | Lavanya Apsara - Uttara Kelker Lyrics

Kheltana Rang Bai Holi Cha - Marathi Lokgeet Nritya Dance Song | Lavanya Apsara - Uttara Kelker Lyrics in hindi


Singer Uttara Kelker
Music Ashok Wainganker, Madhu Redker
Song Writer Ashok Waingankerkheltana rang bai holicha song lyrics / खेळताना रंग बाई होळीचा होळीचा


खेळताना रंग बाई होळीचा होळीचा

फाटला ग कोना माझ्या चोळीचाआम्ही तरण्या ग पोरी ,जमलो गावा बाहेरी

सख्याची आली स्वारी ,उडविली ती पिचकारी

घातला ग घेरा त्यानं टोळीचा, टोळीचा

फाटला ग कोना माझ्या चोळीचाझणि पाऊल अवघडलं ,आणि काळीज धडधडलं

काय सांगु मी पुढलं ,क्षणातच सारं घडलं

जीव झाला घाबरा भोळीचा, भोळीचा

फाटला ग कोना माझ्या चोळीचामला काहि समजंना, मला काही उमजंना

त्याला कोणी सांगंना, कुणाला तो ऐकंना

डाव साधला ऐनवेळीचा, वेळीचा

फाटला ग कोना माझ्या चोळीचाKheltana rang bai holicha song lyrics


khēḷatānā raṅga bā'ī hōḷīcā hōḷīcā

phāṭalā ga kōnā mājhyā cōḷīcāāmhī taraṇyā ga pōrī,jamalō gāvā bāhērī

sakhyācī ālī svārī,uḍavilī tī picakārī

ghātalā ga ghērā tyānaṁ ṭōḷīcā, ṭōḷīcā

phāṭalā ga kōnā mājhyā cōḷīcājhaṇi pā'ūla avaghaḍalaṁ,āṇi kāḷīja dhaḍadhaḍalaṁ

kāya sāṅgu mī puḍhalaṁ,kṣaṇātaca sāraṁ ghaḍalaṁ

jīva jhālā ghābarā bhōḷīcā, bhōḷīcā

phāṭalā ga kōnā mājhyā cōḷīcāmalā kāhi samajannā, malā kāhī umajannā

tyālā kōṇī sāṅgannā, kuṇālā tō aikannā

ḍāva sādhalā ainavēḷīcā, vēḷīcā

phāṭalā ga kōnā mājhyā cōḷīcāSingerUttara Kelker
MusicAshok Wainganker, Madhu Redker
Song WriterAshok Wainganker
0 comments:

Post a Comment

Please do not enter any Spam link in the Comment Box.