Majhi Pandharichi Maay - FULL SONG | Mauli | Riteish Deshmukh | Saiyami Kher | Ajay-Atul | 14 Dec - Ajay Gogavale Lyrics In Marahti | Lyrics Markets

Popular Posts

What’s Hot

Majhi Pandharichi Maay - FULL SONG | Mauli | Riteish Deshmukh | Saiyami Kher | Ajay-Atul | 14 Dec - Ajay Gogavale Lyrics In Marahti


Majhi Pandharichi Maay - FULL SONG | Mauli | Riteish Deshmukh | Saiyami Kher | Ajay-Atul | 14 Dec - Ajay Gogavale Lyrics

Majhi Pandharichi Maay - FULL SONG | Mauli | Riteish Deshmukh | Saiyami Kher | Ajay-Atul | 14 Dec - Ajay Gogavale Lyrics In Marahti

Singer Ajay Gogavale
Music Ajay-Atul
Song Writer Ajay - Atul & Guru Thaakur

Here's the first song from Mauli, Sung By Ajay Gogavale,Starring :Riteish Deshmukh, Saiyami Kher and Siddharth Jadhav -


Majhi Pandharichi Maay

पृथ्वी जल ब्रम्हाण्ड विठ्ठल

जगतासी आधार विठ्ठल

अवघाची साकार विठ्ठल

हरीनामे झंकार विठ्ठल

विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठलतू बाप तूच बंधू

तू सखा रे तुच त्राता रे

भूतली या पाठीराखा

तूच आता

अंधार यातनेचा

भोवती हा दाटलेला रे

संकटी या धावूनी ये

तूच आताहोऊन सावली हाकेस धावली

तुजवीण माऊली जगू कैसे

चुकलो जरी कधी तू वाट दावली

तुजवीण माऊली जगू कैसेकरकटावरी ठेवोनी

ठाकले विटेवर काय

माझी पंढरीची माय , माझी पंढरीची माय

साजिरे स्वरूप सुंदर

तानभूक हारपून जाय

माझी पंढरीची माय , माझी पंढरीची मायना उरली भवभयचिंता

रज तमही सुटले आता

भेदभाव कातरला रे तनमनात झरली गाथातू कळस तूच रे पाया

मज इतुके उमजुन जाता

राऊळात या देहाच्या मी तुलाच मिरविन आतालोचनात त्रिभूवन आवघे

लेकरांस गवसुन जाय

माझी पंढरीची माय ,माझी पंढरीची मायअंतरा -संपू दे गा मोह मनीचा वासना सुटावी हो

जन्म उभा चरणीची त्या वीट देवा व्हावी हो

कळस नको सोनियाचा पायरी मिळावी हो

सावळ्या सुखात इतुकी अोंजळी भरावी होभाबडा भाव अर्पिला

उधळली चिंता सारी हो

शरण गे माय आता लागले

चित्त हे तुझीया दारी होविझल्या मनातली दिपमाळ चेतली

बळ आज माऊली तुझे दे'मी' तुज्यात विरता माझी राहीलीच अोळख काय

माझी पंढरीची माय , माझी पंढरीची मायमी पणाच सोडून जाता या कुडीत उरले काय

माझी पंढरीची माय माझी पंढरीची मायपृथ्वी जल ब्रम्हाण्ड विठ्ठल

जगतासी आधार विठ्ठल

अवघाची साकार विठ्ठल

भक्तीचा उद्गार विठ्ठलअंतरा २अंतरी मिळे पंढरी ..सावळा हरी ..भेटला तेथ

बोलला कुठे शोधीशी.. मला दशदिशी ..तुझ्या मी आतजाहलो धन्य ..ना कुणी अन्य .. सांगतो स्वये जगजेठी

तेजात माखले प्राण ..लागले ध्यान.. उघडली ताटीना उरली भवभयिंचता

रज तमही सुटले आता

भेदभाव कातरला रे तनमनात झरली गाथाहेऽऽऽऽऽऽ 'मी' तुज्यात विरता माझी राहीलीच अोळख काय

माझी पंढरीची माय माझी पंढरीची माय

मी पणाच सोडून जाता या कुडीत उरले काय

माझी पंढरीची माय माझी पंढरीची मायमाऊली माऊली माऊली माऊली माऊली

माऊली माऊली माऊली माऊली माऊलीमाऊली माऊली माऊली माऊली

माऊली माऊली रुप तुझे

Majhi Pandharichi 
Maay
'Om

pr̥thvī jala bramhāṇḍa viṭhṭhala

jagatāsī ādhāra viṭhṭhala

avaghācī sākāra viṭhṭhala

harīnāmē jhaṅkāra viṭhṭhala

viṭhṭhala viṭhṭhala viṭhṭhala viṭhṭhalatū bāpa tūca bandhū

tū sakhā rē tuca trātā rē

bhūtalī yā pāṭhīrākhā

tūca ātā

andhāra yātanēcā

bhōvatī hā dāṭalēlā rē

saṅkaṭī yā dhāvūnī yē

tūca ātāhō'ūna sāvalī hākēsa dhāvalī

tujavīṇa mā'ūlī jagū kaisē

cukalō jarī kadhī tū vāṭa dāvalī

tujavīṇa mā'ūlī jagū kaisēkarakaṭāvarī ṭhēvōnī

ṭhākalē viṭēvara kāya

mājhī paṇḍharīcī māya, mājhī paṇḍharīcī māya

sājirē svarūpa sundara

tānabhūka hārapūna jāya

mājhī paṇḍharīcī māya, mājhī paṇḍharīcī māyanā uralī bhavabhayacintā

raja tamahī suṭalē ātā

bhēdabhāva kātaralā rē tanamanāta jharalī gāthātū kaḷasa tūca rē pāyā

maja itukē umajuna jātā

rā'ūḷāta yā dēhācyā mī tulāca miravina ātālōcanāta tribhūvana āvaghē

lēkarānsa gavasuna jāya

mājhī paṇḍharīcī māya,mājhī paṇḍharīcī māyaantarā -sampū dē gā mōha manīcā vāsanā suṭāvī hō

janma ubhā caraṇīcī tyā vīṭa dēvā vhāvī hō

kaḷasa nakō sōniyācā pāyarī miḷāvī hō

sāvaḷyā sukhāta itukī a̔ōn̄jaḷī bharāvī hōbhābaḍā bhāva arpilā

udhaḷalī cintā sārī hō

śaraṇa gē māya ātā lāgalē

citta hē tujhīyā dārī hōvijhalyā manātalī dipamāḷa cētalī

baḷa āja mā'ūlī tujhē dē'mī' tujyāta viratā mājhī rāhīlīca a̔ōḷakha kāya

mājhī paṇḍharīcī māya, mājhī paṇḍharīcī māyamī paṇāca sōḍūna jātā yā kuḍīta uralē kāya

mājhī paṇḍharīcī māya mājhī paṇḍharīcī māyapr̥thvī jala bramhāṇḍa viṭhṭhala

jagatāsī ādhāra viṭhṭhala

avaghācī sākāra viṭhṭhala

bhaktīcā udgāra viṭhṭhalaantarā 2antarī miḷē paṇḍharī..Sāvaḷā harī..Bhēṭalā tētha

bōlalā kuṭhē śōdhīśī.. Malā daśadiśī..Tujhyā mī ātajāhalō dhan'ya..Nā kuṇī an'ya.. Sāṅgatō svayē jagajēṭhī

tējāta mākhalē prāṇa..Lāgalē dhyāna.. Ughaḍalī tāṭīnā uralī bhavabhayin̄catā

raja tamahī suṭalē ātā

bhēdabhāva kātaralā rē tanamanāta jharalī gāthāhē̕̕̕̕̕̕ 'mī' tujyāta viratā mājhī rāhīlīca a̔ōḷakha kāya

mājhī paṇḍharīcī māya mājhī paṇḍharīcī māya

mī paṇāca sōḍūna jātā yā kuḍīta uralē kāya

mājhī paṇḍharīcī māya mājhī paṇḍharīcī māyamā'ūlī mā'ūlī mā'ūlī mā'ūlī mā'ūlī

mā'ūlī mā'ūlī mā'ūlī mā'ūlī mā'ūlīmā'ūlī mā'ūlī mā'ūlī mā'ūlī

mā'ūlī mā'ūlī rupa tujhē

SingerAjay Gogavale
MusicAjay-Atul
Song WriterAjay - Atul & Guru Thaakur


0 comments:

Post a Comment

Please do not enter any Spam link in the Comment Box.