Lajran Sajra Mukhda | Shailesh Phadke | Krutika | Keval Walanj | Sonali Sonawane | Prashant Nakti - Keval Walanj & Sonali Sonawane Lyrics In Marathi | Lyrics Markets

Popular Posts

What’s Hot

Lajran Sajra Mukhda | Shailesh Phadke | Krutika | Keval Walanj | Sonali Sonawane | Prashant Nakti - Keval Walanj & Sonali Sonawane Lyrics In Marathi


Lajran Sajra Mukhda | Shailesh Phadke | Krutika | Keval Walanj | Sonali Sonawane | Prashant Nakti - Keval Walanj & Sonali Sonawane Lyrics

Lajran Sajra Mukhda | Shailesh Phadke | Krutika | Keval Walanj | Sonali Sonawane | Prashant Nakti - Keval Walanj & Sonali Sonawane Lyrics In Marathi


Singer Keval Walanj & Sonali Sonawane
Singer Prashant Nakti
Music Prashant Nakti
Song Writer Prashant Nakti


Starring : Krutika Raokhande , Shailesh Phadke

Special Guest Appearance: Bob , Roshan Jadhav, Vedangi , Subodh Sawant, Dipu, Mayur Thakur, Bhavesh Patil, Kishor Phadke

मुखडा तुझा मुखडा जनु चंद्रावानी फुलला

तुझ्या रुपाचं गोंदन, माझ्या मनात हा भिनला -2एक लाजरान साजरा मुखडा , याच्या काळजात भिनला रं

आली मनात पिरमची नशा , की जीव आज गुतला रं -2 || ध्रु ||तुझं रूप हे नक्षत्राचं , जनु बहरल्या रानाचं

तुझ्या रूपामंधी हरलो मी, काय होईल या खुळ्या मनाचं

आल सोळावं वरीस प्रेमाचं ,नात जडलय तुझं नी माझं ,

तुझ्या नजरला भुललो मी , आभाळ फुटलय माझ्या मनाचंतुझ्यासाठी मी आंदन आनली या इश्काची दौलत ही-2एक लाजरान साजरा मुखडा , याच्या काळजात भिनला रं

आली मनात पिरमची नशा , की जीव आज गुतला रं || 1 ||

कशी सांगु मी सख्या तुला रं

लाज दाटुन आली मनामंधी

ग्वाॅड सपान हे खुललय रं

याड लागलय राजा तुझ्या पिरतीमंधीमाझं काळीज हे इरघळलं

हाय मायेची उब तुझ्या मिठीमंधी

कर कारभारीन तु मला रं

जीव गुतलाय माझा तुझ्यामंधीएक लाजरान साजरा मुखडा , माझ्या काळजात भिनला गं

आली मनात पिरमची नशा , की जीव आज गुतला गं - 2 || 3 ||


SingerKeval Walanj & Sonali Sonawane
SingerPrashant Nakti
MusicPrashant Nakti
Song WriterPrashant Nakti
0 comments:

Post a Comment

Please do not enter any Spam link in the Comment Box.