Daate Dhuke दाटे धूके - Javed Ali Lyrics In Marathi | Lyrics Markets

Popular Posts

What’s Hot

Daate Dhuke दाटे धूके - Javed Ali Lyrics In Marathi


Daate Dhuke दाटे धूके - Javed Ali Lyrics

Daate Dhuke दाटे धूके - Javed Ali Lyrics In Marathi

Singer Javed Ali
Music Suraj-Dhiraj
Song Writer Maandar Cholkar


This movie is Marathi Movie Zindagi Virat Song is Song beautifully composed & writtem by Suraj-Diraj Daate Dhuke दाटे धूके - Javed Ali Lyrics song writer Maandar Cholkar Song Lyrics:

आसू भरल्या... पापण्या ओल्या

चालावे किती प्रश्न हा पुन्हा

सावल्या सरल्या, वाटा पार भरकटल्या

शोधाव्या किती हरवल्या खुणा

फरफर चाले भासांची,

घुसमट होते श्वासांची

वणवण भटकतो एकटा पुन्हा

दाटे धुके भोवती,

फसवे आज का माझ्या मना

झाली सजा का अशी

घडला हा काय माझा गुन्हाचाललो मी कुठे , ना कळे काही

एक ही सोबती , सावली नाही

हुंदका दाटला आज का माझा

चाहुलीं भोवती पाऊले नाही

उलगडले ना काहीही

गुरफटल्या दिशा दाही

वणवण भटकतो एकटा पुन्हा

दाटे धुके भोवती,

फसवे आज का माझ्या मना

झाली सजा का अशी

घडला हा काय माझा गुन्हाचेहरा आपला ना केव्हा कुठे दिसला

बदलावा किती रोज आरसा

दोन वळणे ही, अोळख ना सुचे काही

गर्दितून ह्या हरवला ठसाचांद ना सापडं, सांजच्या वेळी

का अशी याद ही ह्या जीवा जाळी

कोरडा हुंदका आज सोसंना

दाटली आसवे वाहती झाली

नकळत वावटळ उठते

भवरा जिंदगी होते

वणवण भटकतो एकटा पुन्हा

दाटे धुके भोवती,

फसवे आज का माझ्या मना

झाली सजा का अशी

घडला हा काय माझा गुन्हाDaate Dhuke
English Lyrics

Aasu bhrlya……. Papnya olya

Chalave kiti prshan ha punha

Savlya sarlya vaata paar bhrkatlya

Shodhavya kiti harvlya khuna

Farfat chale bhasanchi

Ghusmat hote shwsanchi

Vanvan bhatkto ekta punha

Daate dhuke bhovti

Fasve aaj ka mazya mana

Zali saja ka ashi

Ghdla ha kay maza gunhaChalalo me kuthe na kale kahi

Sobti ek hi savli nahi

Hundaka datla aaj ka maza

Chahuli bhovti paaule nahi

Ulgdle na kahihi

Gurftlya disha dahi

Vanvan bhtkto ekta punha

Daate dhuke bhovti

Fasve ka aaj mazya mana

Zali saja ka ashi

Ghdla ha kay maza gunhaChehra aapla na kehva kuthe disla

Badlava kiti roj aarsa

Don valne hi olkh na suche kahi

Garditun hya harvla thasa


SingerJaved Ali
MusicSuraj-Dhiraj
Song WriterMaandar Cholkar
0 comments:

Post a Comment

Please do not enter any Spam link in the Comment Box.